Örnekler

Örnek 1 Düzenli İfade Örnekleri

<?php
// $string içinde "abc" varsa TRUE döner.
ereg("abc"$string);

// $string başlangıcında "abc" varsa TRUE döner.
ereg("^abc"$string);

// $string sonunda "abc" varsa TRUE döner.
ereg("abc$"$string);

// İstemcinin tarayıcısı Netscape 2, 3 veya MSIE 3 ise  TRUE döner.
eregi("(ozilla.[23]|MSIE.3)"$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]);

// Boşluk karakteri ile ayrılmış üç sözcüğü
// $regs[1], $regs[2] ve $regs[3]'e yerleştirir.
ereg("([[:alnum:]]+) ([[:alnum:]]+) ([[:alnum:]]+)"$string$regs);

// $string başlangıcına bir <br /> etiketi yerleştirir.
$string ereg_replace("^""<br />"$string);

// $string sonuna bir <br /> etiketi yerleştirir.
$string ereg_replace("$""<br />"$string);

// $string içindeki satırsonu karakterlerini siler.
$string ereg_replace("\n"""$string);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top