PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

SDO_DAS_ChangeSummary::NONE=0 (integer)
Represents a change type of 'none'.
SDO_DAS_ChangeSummary::MODIFICATION=1 (integer)
Represents a change type of 'modification'.
SDO_DAS_ChangeSummary::ADDITION=2 (integer)
Represents a change type of 'addition'.
SDO_DAS_ChangeSummary::DELETION=3 (integer)
Represents a change type of 'deletion'.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top