Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

The Relational DAS introduces no predefined constants.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top