PHP 8.0.0 Released!

SimpleXMLElement::addAttribute

(PHP 5 >= 5.1.3, PHP 7)

SimpleXMLElement::addAttributeXML elemanına bir öznitelik ekler

Açıklama

addAttribute ( string $isim , string $değer [, string $isimalanı ] ) : void

SimpleXMLElement düğümüne bir öznitelik ekler.

Değiştirgeler

isim

Eklenecek özniteliğin ismi.

değer

Özniteliğin değeri.

isimalanı

Belirtilmişse, özniteliğin ait olduğu isim alanı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - Bir SimpleXMLElement nesnesine öznitelikler ve çocuk elemanlar eklemek

<?php

include 'example.php';

$sxe = new SimpleXMLElement($xmlstr);
$sxe->addAttribute('type''documentary');

$movie $sxe->addChild('movie');
$movie->addChild('title''PHP2: More Parser Stories');
$movie->addChild('plot''This is all about the people who make it work.');

$characters $movie->addChild('characters');
$character  $characters->addChild('character');
$character->addChild('name''Mr. Parser');
$character->addChild('actor''John Doe');

$rating $movie->addChild('rating''5');
$rating->addAttribute('type''stars');

echo 
$sxe->asXML();

?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top