PHP Conference China 2020

SimpleXMLElement::asXML

(PHP 5, PHP 7)

SimpleXMLElement::asXMLNesnenin içerdiği belgeyi iyi biçemli bir XML dizge olarak döndürür

Açıklama

asXML ([ string $dosya ] ) : mixed

Nesnenin içerdiği belgeyi iyi biçemli bir XML 1.0 dizgesi olarak döndürür.

Değiştirgeler

dosya

Belirtildiği takdirde, sonuç döndürülmeyip bu dosyaya yazılır.

Dönen Değerler

Eğer dosya belirtilmezse fakat bir hata oluşursa FALSE aksi takdirde bir dizge döner. Eğer dosya belirtilir ve dosyaya başarıyla yazılırsa TRUE aksi takdirde FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - XML belgenin döndürülmesi

<?php
$string 
= <<<XML
<a>
 <b>
  <c>text</c>
  <c>stuff</c>
 </b>
 <d>
  <c>code</c>
 </d>
</a>
XML;

$xml = new SimpleXMLElement($string);

echo 
$xml->asXML(); // <?xml ... <a><b><c>text</c><c>stuff</c> ...

?>

asXML Xpath sonuçları üzerinde de çalışır:

Örnek 2 - SimpleXMLElement::xpath() sonucundan bir XML belge döndürmek

<?php
// Yukarıdaki örneğin devamıdır.

/* <a><b><c>'yi arayalım */
$result $xml->xpath('/a/b/c');

while(list( , 
$node) = each($result)) {
    echo 
$node->asXML(); // <c>text</c> and <c>stuff</c>
}
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top