PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

SimpleXMLElement::getName

(PHP 5 >= 5.1.3, PHP 7)

SimpleXMLElement::getNameXML eleman ismi döndürür

Açıklama

getName ( void ) : string

XML eleman ismi döndürür.

Dönen Değerler

SimpleXMLElement nesnesindeki bir XML etiketinin ismini bir dizge olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - XML eleman isimlerinin döndürülmesi

<?php

$sxe 
= new SimpleXMLElement($xmlstr);

echo 
$sxe->getName() . "\n";

foreach (
$sxe->children() as $child)
{
    echo 
$child->getName() . "\n";
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top