SimpleXMLElement::getNamespaces

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7)

SimpleXMLElement::getNamespacesBelgede kullanılan isim alanlarını döndürür

Açıklama

getNamespaces ([ bool $ardışık ] ) : array

Belgede kullanılan isim alanlarını döndürür.

Değiştirgeler

ardışık

TRUE belirtilirse kök düğüm ve tüm çocuk ve torun düğümlerin isim alanlarını, aksi takdirde sadece kök düğümde kullanılan isim alanlarını döndürür.

Dönen Değerler

İsim alanlarını ve betimleyicilerini içeren bir dizi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Kullanılan belge isim alanlarının döndürülmesi

<?php

$xml 
= <<<XML
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<people xmlns:p="http://example.org/ns" xmlns:t="http://example.org/test">
    <p:person id="1">John Doe</p:person>
    <p:person id="2">Susie Q. Public</p:person>
</people>
XML;

$sxe = new SimpleXMLElement($xml);

$namespaces $sxe->getNamespaces(true);
var_dump($namespaces);

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(1) {
  ["p"]=>
  string(21) "http://example.org/ns"
}

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top