Dutch PHP Conference 2021 - Call for Papers

Kurulum

Bu » PECL eklentisi PHP ile gelmez.

Bu PECL eklentisini kurma bilgisi kılavuzun PECL eklentisinin kurulması başlıklı faslında bulunabilir. Yeni dağıtımlar, indirmeler, kaynak dosyaları, sürdürücü bilgileri ve CHANGELOG gibi ek bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: » https://pecl.php.net/package/SPL_Types.

Bu PECL eklentisi için bir DLL mevcut değildir. Ayrıca, Windows üzerinde kurulum bölümüne de bakınız.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
symfonist at gmail dot com
7 years ago
You should install dev version of libpcre3:

sudo apt-get install libpcre3-dev.

Make sure php5-dev is installed.

sudo apt-get install php5-dev
up
0
Jayesh Wadhwani
7 years ago
I did run into one problem while installing this extension on 5.5.3, Ubuntu 12.04, and that was the missing libpcre3. Once I installed the lib the install went fine.

sudo apt-get install libpcre3

sudo pecl install SPL_Types
To Top