PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

SQLite Yapılandırma Seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm bilgisi
sqlite.assoc_case "0" PHP_INI_ALL PHP 5.0.0'dan beri kullanılabilmektedir.
PHP_INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları için Yapılandırma ayarlarının yeri bölümüne bakınız.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

sqlite.assoc_case int

İndisler için büyük harf mi (1), küçük harf mi (2) yoksa her ikisi karışık mı (0) kullanılacağını belirler.

Bu seçenek, esas olarak, veritabanı şemasındaki alan adlarının gerçek harf büyüklüklerine aldırmadan sütun isimlerini daima küçük harf veya büyük harf olarak döndüren diğer veritabanı sistemleriyle uyumluluk gerektiğinde işe yarar.

SQLite kütüphanesi sütun isimlerini sizin belirttiğiniz gibi döndürür, harf büyüklüklerini değiştirmez. Bu, sqlite.assoc_case seçeneğine 0 atamaya eşdeğerdir. 1 veya 2 atanırsa PHP harf büyüklüklerinde gerekli dönüşümü yapacaktır.

Bu seçenek işlem hızını büyük ölçüde düşürür, ancak yine de PHP betiğinizde sizin yaptığınız harf dönüşüm işleminden hızlıdır.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
S dot Kien at online dot de
11 years ago
Note, that it is not enought to grant write access to the SQLite database file. Because SQLite creates a journal file in the directory, the database is located. For that reason write acces to this directory is needed as well.

If no write access to the directory is allowed, it is already posible to open database and read data, but first write operation (INSERT,UPDATE, DELETE, CREATE xxx,..) results in error "unable to open database file" (even though the database file already opened for reading...)
To Top