PHP 7.4.9 Released!

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

sqlite_fetch_array() ve sqlite_current() işlevleri farklı sonuç dizilerini belirtmek için sabitleri kullanır. Aşağıdaki sabitler tanımlıdır:

SQLite sonuç türü sabitleri
SQLITE_ASSOC (int)
Sütunlar bir dizi içinde döndürülürken alan isimleri indis olarak kullanılır.
SQLITE_BOTH (int)
Sütunlar bir dizi içinde döndürülürken indis olarak hem alan isimleri hem de sayısal indisler kullanılır.
SQLITE_NUM (int)
Sütunlar bir dizi içinde döndürülürken sayısal indisler kullanılır. Sonuç kümesindeki ilk alanın indisi 0'dır.

Bazı işlevler durum kodları döndürür. Bu amaçla şu sabitler tanımlanmıştır:

SQLite durum kodu sabitleri
SQLITE_OK (int)
Sonuç başarılı.
SQLITE_ERROR (int)
SQL hatası veya bir veritabanı yok.
SQLITE_INTERNAL (int)
SQLite'ta bir dahili mantık hatası.
SQLITE_PERM (int)
Erişime izin verilmedi.
SQLITE_ABORT (int)
Geriçağırım yordamı bir terk istedi.
SQLITE_BUSY (int)
Veritabanı kilitli.
SQLITE_LOCKED (int)
Veritabanında istenen tablo kilitli.
SQLITE_NOMEM (int)
Bellek ayrılamadı.
SQLITE_READONLY (int)
Salt okunur bir veritabanına yazma denemesi.
SQLITE_INTERRUPT (int)
İşlem dahili olarak sonlandırıldı.
SQLITE_IOERR (int)
Disk G/Ç hatası oluştu.
SQLITE_NOTADB (int)
Açık dosya bir veritabanı dosyası değil.
SQLITE_CORRUPT (int)
Veritabanının diskteki yapısı bozulmuş.
SQLITE_FORMAT (int)
Yardımcı veritabanı biçem hatası.
SQLITE_NOTFOUND (int)
(Dahili) Tablo veya kayıt yok.
SQLITE_FULL (int)
Veritabanı dolu olduğundan başka veri yazılamıyor.
SQLITE_CANTOPEN (int)
Veritabanı dosyası açılamadı.
SQLITE_PROTOCOL (int)
Veritabanı kilitleme protokolü hatası.
SQLITE_EMPTY (int)
(Dahili) Veritabanı tablosu boş.
SQLITE_SCHEMA (int)
Veritabanı şeması değişti.
SQLITE_TOOBIG (int)
Veri, tablodaki satır için çok fazla.
SQLITE_CONSTRAINT (int)
Kısıtla çelişki sebebiyle çıkılıyor.
SQLITE_MISMATCH (int)
Veri türü uygun değil.
SQLITE_MISUSE (int)
Kütüphane kullanımı yanlış.
SQLITE_NOLFS (int)
Kullanılan işletim sistemi özellikleri burada desteklenmiyor.
SQLITE_AUTH (int)
Yetkilendirme başarısız.
SQLITE_ROW (int)
Dahili süreç zaten başka bir satır için hazır.
SQLITE_DONE (int)
Dahili süreç işini bitirdi.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top