PHP 7.4.12 Released!

SQLite3Result::reset

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SQLite3Result::resetSonuç kümesindeki geçerli satırı ilk satır yapar

Açıklama

public SQLite3Result::reset ( void ) : bool

Sonuç kümesindeki geçerli satırı ilk satır yapar.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Sonuç kümesindeki geçerli satır, ilk satır yapılabilmişse TRUE yoksa FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top