Mid-Atlantic Developer Conference

SWFTextField::setLeftMargin

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFTextField::setLeftMarginSets the left margin width of the text field

Açıklama

SWFTextField::setLeftMargin ( float $width ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swftextfield::setleftmargin() sets the left margin width of the text field to width. Default is 0.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top