SunshinePHP 2016

getallheaders

(PHP 4, PHP 5)

getallheadersTüm HTTP istek başlıklarını getirir

Açıklama

array getallheaders ( void )

Mevcut isteğe ait HTTP başlıklarının tümünü bir dizi olarak döndürür.

Bu işlev apache_request_headers() işlevine bir takma addır. Bu işleven nasıl çalıştığı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için apache_request_headers() işlevinin açıklamasına bakınız.

Dönen Değerler

Herşey yolunda gitmişse mevcut isteğe ait tüm HTTP başlıklarını içeren bir ilişkili dizi döndürür, aksi takdirde FALSE döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.5.7 Bu işlev CLI sunucusunda kullanılabilir hale geldi.
5.4.0 Bu işlev FastCGI altında kullanılabilir hale geldi. Evvelce, sadece PHP bir Apache modülü olarak kurulduğu takdirde destekleniyordu.
4.3.3

PHP 4.3.3'ten itibaren bu işlevi, NSAPI sunucu modülü ile Netscape/iPlanet/SunONE sunucularında da kullanabilirsiniz.

Örnekler

Örnek 1 - getallheaders() örneği

<?php

foreach (getallheaders() as $başlık => $değer) {
    echo 
"$başlık$değer\n";
}

?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
35
joyview at gmail dot com
7 years ago
it could be useful if you using nginx instead of apache

<?php
if (!function_exists('getallheaders'))
{
    function
getallheaders()
    {
          
$headers = '';
       foreach (
$_SERVER as $name => $value)
       {
           if (
substr($name, 0, 5) == 'HTTP_')
           {
              
$headers[str_replace(' ', '-', ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', substr($name, 5)))))] = $value;
           }
       }
       return
$headers;
    }
}
?>
up
2
majksner at gmail dot com
5 years ago
apache_request_headers replicement for nginx

<?php
if (!function_exists('apache_request_headers')) {
        function
apache_request_headers() {
            foreach(
$_SERVER as $key=>$value) {
                if (
substr($key,0,5)=="HTTP_") {
                   
$key=str_replace(" ","-",ucwords(strtolower(str_replace("_"," ",substr($key,5)))));
                   
$out[$key]=$value;
                }else{
                   
$out[$key]=$value;
        }
            }
            return
$out;
        }
}
?>
up
3
acidfilez at gmail dot com
4 years ago
dont forget to add the content_type and content_lenght if your are uploading file:

<?php
 
function emu_getallheaders() {
        foreach (
$_SERVER as $name => $value)
       {
           if (
substr($name, 0, 5) == 'HTTP_')
           {
              
$name = str_replace(' ', '-', ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', substr($name, 5)))));
              
$headers[$name] = $value;
           } else if (
$name == "CONTENT_TYPE") {
              
$headers["Content-Type"] = $value;
           } else if (
$name == "CONTENT_LENGTH") {
              
$headers["Content-Length"] = $value;
           }
       }
       return
$headers;
    }
?>

chears magno c. heck
up
4
lorro at lorro dot hu
10 years ago
Beware that RFC2616 (HTTP/1.1) defines header fields as case-insensitive entities. Therefore, array keys of getallheaders() should be converted first to lower- or uppercase and processed such.
To Top