PHP 5.6.30 Released

headers_list

(PHP 5, PHP 7)

headers_listGönderilmiş (veya gönderilmeye hazır) yanıt başlıklarının listesiyle döner

Açıklama

array headers_list ( void )

headers_list() işlevi, tarayıcıya veya istemciye gönderilen başlıkların listesini döndürür. Bu başlıkların henüz gönderilip gönderilmediğini headers_sent() işleviyle öğrenebilirsiniz.

Dönen Değerler

Başlıkları içeren sayısal indisli bir dizi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - headers_list() kullanım örneği

<?php

/* setcookie() kendisi için bir yanıt başlığı ekler */
setcookie('foo''bar');

/* Özel bir yanıt başlığı tanımlayalım.
   Bunu çoğu istemci yok sayar. */
header("X-Sample-Test: foo");

/* Yanıtımız salt metin içerdiğini belirtelim */
header('Content-type: text/plain');

/* Hangi başlıklar gönderiliyor? */
var_dump(headers_list());

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(4) {
  [0]=>
  string(23) "X-Powered-By: PHP/5.1.3"
  [1]=>
  string(19) "Set-Cookie: foo=bar"
  [2]=>
  string(18) "X-Sample-Test: foo"
  [3]=>
  string(24) "Content-type: text/plain"
}

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
14
Anonymous
4 years ago
note that it does not return the status header

<?php

header
('HTTP/1.1 301 Moved Permanently', true, 301);

header('foo: bar');
header('a: b');
header('colon less example');

print_r(headers_list());
?>

Array
(
    [0] => X-Powered-By: PHP/5.4.7
    [1] => foo: bar
    [2] => a: b
)
up
2
SOLO2
4 years ago
Function to check if a particular header has been added to the list:

<?php

function header_sent($header) {
   
$headers = headers_list();
   
$header = trim($header,': ');
   
$result = false;

    foreach (
$headers as $hdr) {
        if (
stripos($hdr, $header) !== false) {
           
$result = true;
        }
    }

    return
$result;
}

?>
To Top