PHP 7.2.7 Released

ibase_service_detach

(PHP 5, PHP 7)

ibase_service_detachDisconnect from the service manager

Açıklama

bool ibase_service_detach ( resource $service_handle )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top