php[world] 2018 - Call for Speakers

ReflectionClass::isUserDefined

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionClass::isUserDefinedSınıf bir kullanıcı tanımlı sınıf mı diye bakar

Açıklama

public bool ReflectionClass::isUserDefined ( void )

Sınıf bir kullanıcı tanımlı sınıf ise TRUE, yerleşik bir sınıf ise FALSE döner.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
dhairya lakhera
2 years ago
$internalclass = new ReflectionClass('ReflectionClass');

class Apple {}
$userclass = new ReflectionClass('Apple');

var_dump($internalclass->isUserDefined());
var_dump($userclass->isUserDefined());
To Top