International PHP Conference 2015

vprintf

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

vprintfBiçemli bir dizge çıktılar

Açıklama

int vprintf ( string $biçem , array $değiştirgeler )

değiştirgeler dizisindeki değiştirgeler biçem dizgesine göre değerlendirilerek, oluşturulan dizgeyi basar. biçem ile ilgili açıklama için sprintf() işlevine bakınız.

Değişken sayıda değiştirge yerine bunları bir dizi içinde kabul etmesi dışında printf() gibidir.

Değiştirgeler

biçem

biçem ile ilgili açıklama için sprintf() işlevine bakınız.

değiştirgeler

biçem dizgesine göre değerlendirilecek değiştirgelerden oluşan dizi.

Dönen Değerler

Çıktılanan dizgenin uzunluğu ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - vprintf(): sıfır dolgulu tamsayılar

<?php
vprintf
("%04d-%02d-%02d"explode('-''1988-8-1')); // 1988-08-01
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top