imagecrop

(PHP 5 >= 5.5.0)

imagecropCrop an image using the given coordinates and size, x, y, width and height

Açıklama

resource imagecrop ( resource $image , array $rect )

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

rect

Array with keys "x", "y", "width" and "height".

Dönen Değerler

Return cropped image resource on success başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top