SunshinePHP 2016

imagecreatefromgd2part

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PHP 7)

imagecreatefromgd2partBir GD2 parça dosyasından veya URL'sinden yeni bir resim oluşturur

Açıklama

resource imagecreatefromgd2part ( string $dosyaismi , int $X , int $Y , int $genişlik , int $yükseklik )

Bir GD2 parça dosyasından veya URL'sinden yeni bir resim oluşturur.

İpucu

fopen sarmalayıcıları etkin kılınmışsa bu işlevde dosya ismi olarak bir URL belirtebilirsiniz. Dosya isminin nasıl belirtilebileceği hakkında bilgi edinmek için fopen() işlevine bakınız. Sarmalayıcıların neler yapabildiği, kullanım bilgileri ve bunlar tarafından kullanılan öntanımlı değişkenler hakkında bilgi edinmek için ise Supported Protocols and Wrappers bölümüne bakınız.

Değiştirgeler

dosyaismi

GD2 resmin dosya yolu.

X

Parçanın X konumu.

Y

Parçanın Y konumu.

genişlik

Parça genişliği.

yükseklik

Parça yüksekliği.

Dönen Değerler

Hata oluşursa FALSE aksi takdirde bir resim tanıtıcısı döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - imagecreatefromgd2part() örneği

<?php
// Bu örnek için öncelikle resim boyutuna ihtiyacımız var
$image getimagesize('./dnm.gd2');

// Parçanın örneğini oluşturalım
$im imagecreatefromgd2part('./dnm.gd2'44, ($image[0] / 2) - 6, ($image[1] / 2) - 6);

// Resme kabartma etkisi verelim
if(function_exists('imagefilter'))
{
    
imagefilter($imIMG_FILTER_EMBOSS);
}

// Resmi kaydedelim
imagegd2($im'./kabartma_dnm.gd2');
imagedestroy($im);
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev GD'nin 2.0.1 veya sonraki sürümlerini gerektirir (2.0.28 veya sonraki sürümler önerilir).

Uyarı

PHP'nin 4.3.0 öncesi Windows sürümü uzak dosyalara bu işlev üzerinden erişimi allow_url_fopen etkin olsa bile desteklemez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top