International PHP Conference 2015

imagecreatefromwbmp

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7)

imagecreatefromwbmpBir WBMP dosyasından veya URL'sinden yeni bir resim oluşturur

Açıklama

resource imagecreatefromwbmp ( string $dosyaismi )

imagecreatefromwbmp() işlevi dosya ismi verilen resmi betimleyen bir resim tanıtıcısı döndürür.

İpucu

fopen sarmalayıcıları etkin kılınmışsa bu işlevde dosya ismi olarak bir URL belirtebilirsiniz. Dosya isminin nasıl belirtilebileceği hakkında bilgi edinmek için fopen() işlevine bakınız. Sarmalayıcıların neler yapabildiği, kullanım bilgileri ve bunlar tarafından kullanılan öntanımlı değişkenler hakkında bilgi edinmek için ise Supported Protocols and Wrappers bölümüne bakınız.

Değiştirgeler

dosyaismi

WBMP resmin dosya yolu.

Dönen Değerler

Hata oluşursa FALSE aksi takdirde bir resim tanıtıcısı döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Bir WBMP yüklerken oluşan bir hatanın ele alınması

<?php
function WBMPyükle($resimismi)
{
    
/* Resmi açmaya çalışalım */
    
$im = @imagecreatefromwbmp($resimismi);

    
/* Başarılı oldu mu bakalım */
    
if(!$im)
    {
        
/* Boş bir resim oluşturalım */
        
$im  imagecreatetruecolor (2020);
        
$bgc imagecolorallocate($im255255255);
        
$tc  imagecolorallocate($im000);

        
imagefilledrectangle($im001010$bgc);

        
/* Hata iletisini çıktılayalım */
        
imagestring($im155'Yükleme hatası ' $imgname$tc);
    }

    return 
$im;
}

header('Content-Type: image/png');

$img PNGyükle('bozuk.resim');

imagwbmp($img);
imagedestroy($img);
?>

Notlar

Bilginize: WBMP desteği sadece, PHP, GD'nin 1.8 veya sonraki bir sürümünün kurulu olduğu bir platformda derlenmişse kullanılabilir.

Uyarı

PHP'nin 4.3.0 öncesi Windows sürümü uzak dosyalara bu işlev üzerinden erişimi allow_url_fopen etkin olsa bile desteklemez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top