Gereksinimler

PHP 4.0.4 sürümünden beri PHP libbcmath ile birlikte paketlenir. Bu eklenti için herhangi bir dış kütüphane kullanmanıza gerek yoktur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top