PHP 7.4.0RC2 Released!

Gereksinimler

PHP 5.3.0 ve öncesinde bu eklentiyi derlemek için magic_open kütüphanesi gerekir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top