Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

Uyarı

SPL uses class constants since PHP 5.1. Prior releases use global constants in the form RIT_LEAVES_ONLY.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top