swoole_async_writefile

(PECL swoole >= 1.9.0)

swoole_async_writefileWrite data to a file asynchronously

Descrierea

swoole_async_writefile ( string $filename , string $content [, callable $callback [, int $flags = 0 ]] ) : bool

Parametri

filename

The filename being written.

content

The content writing to the file.

callback

flags

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top