MongoDB\BSON\MaxKey::unserialize

(mongodb >=1.2.0)

MongoDB\BSON\MaxKey::unserializeUnserialize a MaxKey

Açıklama

final public MongoDB\BSON\MaxKey::unserialize(string $data): void

Bağımsız Değişkenler

data

The serialized MongoDB\BSON\MaxKey.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Hatalar/İstisnalar

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top