PHP 8.0.26 Released!

MongoDB\BSON\Timestamp::unserialize

(mongodb >=1.2.0)

MongoDB\BSON\Timestamp::unserializeUnserialize a Timestamp

Açıklama

final public MongoDB\BSON\Timestamp::unserialize(string $serialized): void

Bağımsız Değişkenler

serialized

The serialized MongoDB\BSON\Timestamp.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Hatalar/İstisnalar

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top