Temel yapılandırma seçeneklerinin listesi

PHP'yi Unix ve benzeri sistemlerde derlerken kullanılan PHP configure betiğinin yapılandırma seçeneklerinden bir kısmı aşağıda listelenmiştir. Burada bulunmayan yapılandırma seçeneklerinin çoğu eklenti başvuru sayfalarında ilgili oldukları yerlerde listelenmiştir. Yapılandırma seçeneklerinin güncel ve tam listesini almak için PHP kaynak dizininizde autoconf'u çalıştırdıktan sonra ./configure --help komutunu kullanabilirsiniz (ayrıca, Kurulum ve Yapılandırma bölümüne de bakınız). Ayrıca, --prefix=PREFIX gibi ek configure seçenekleri hakkında bilgi almak için » GNU configure belgelerini de okuyabilirsiniz.

Bilginize:

Bunlar sadece derleme sırasında kullanılırlar. PHP'nin çalışma anı yapılandırmasını değiştirmek isiyorsanız Çalışma anı Yapılandırması bölümüne bakınız.

PHP Yapılandırma Seçenekleri

Çeşitli Seçenekler

--enable-debug

Hata ayıklama etkinleştirilerek derlenir.

--with-layout=TÜR

Kurulacak dosyaların neye göre yerleştirileceği belirtilir. TÜR olarak PHP (öntanımlı) veya GNU belirtilebilir. Kılavuz sayfaları PREFIX altına kuruluyorsa manpath aracıya bulunabilmesi için TÜR olarak GNU seçilmelidir.

--with-pear=DiZiN

PEAR, DiZiN'e kurulur (öntanımlı: PREFIX/lib/php).

--without-pear

PEAR kurulmaz.

--enable-sigchild

PHP'nin kendi SIGCHLD eylemcisi etkin olur.

--disable-rpath

Çalışma anı ek kütüphane arama yollarının aktarımı iptal edilir.

--enable-libgcc

libgcc'ye doğrudan ilintileme etkin olur.

--enable-php-streams

Deneysel PHP akımları içerilir. Kodu denemeden kullanmayın.

--with-zlib-dir[=DiZiN]

zlib kurulum dizininin yeri tanımlanır.

--with-tsrm-pthreads

POSIX evreleri kullanılır (öntanımlıdır).

--enable-shared[=PKGS]

Paylaşımlı kütüphaneler derlenir [öntanımlı=evet].

--enable-static[=PKGS]

Statik kütüphaneler derlenir [öntanımlı=evet].

--enable-fast-install[=PKGS]

Hızlı kurulum için en iyileme yapılır [öntanımlı=evet].

--with-gnu-ld

C derleyicinin GNU ld kullanacağı varsayılır [öntanımlı=hayır].

--disable-libtool-lock

Kilitlemeden kaçınılır (paralel derlemeleri bozabilir).

--with-pic

Sadece PIC/non-PIC nesneler kullanılmaya çalışılır [öntanımlı=ikisi de].

--enable-versioning

Sadece gerekli simgeler ihraç edilir. Daha fazla bilgi için INSTALL dosyasına bakınız.

PHP seçenekleri

--enable-maintainer-mode

Make kurallarının ve bağımlılıklarının dikkatsiz kurucuya elverişsizliği etkin kılınır.

--with-config-file-path=YOL

php.ini dosyasının aranacağı yollar atanır; PREFIX/lib öntanımlıdır.

--disable-short-tags

Öntanımlı olarak başlatma etiketinin <? kısa biçemi iptal edilir.

--with-libdir

PHP derlenirken kullanılacak kütüphanelerin Unix sistemindeki yerini belirmek için kullanılır. 64 bitlik sistemlerde bu dizini lib64 olarak belirmek gerekir: --with-libdir=lib64.

--enable-zts

Mekik güvenliğini etkinleştirir. Windows'tan farklı sistemlerde PHP 8.0.0 öncesinde bu seçenek --enable-maintainer-zts idi.

SAPI seçenekleri

Aşağıda PHP için kullanılabilen SAPI'ler (Server Application Programming Interface kısaltması; Sunucu Uygulama Programlama Arayüzü) listelenmiştir.

--with-apxs[=DOSYA]

PHP bir paylaşımlı Apache modülü olarak derlenir. DOSYAnın belirtilmesi isteğe bağlı olup Apache apxs aracının ismini belirtmek için kullanılır; apxs öntanımlıdır. Apxs'in sisteminizde kurulu sürümünü belirtmelisiniz, Apache kaynak paketindekini değil.

--with-apache[=DiZiN]

PHP bir statik Apache modülü olarak derlenir. DiZiN, Apache'nin kurulu olduğu dizin olup /usr/local/apache öntanımlıdır.

--with-mod_charset

mod_charset (Rusça Apache) için aktarım tablolarını etkinleştirir.

--with-apxs2[=DOSYA]

PHP bir paylaşımlı Apache 2.0 modülü olarak derlenir. DOSYAnın belirtilmesi isteğe bağlı olup Apache apxs aracının ismini belirtmek için kullanılır; apxs öntanımlıdır.

--disable-cli

PHP'nin CLI sürümünün derlenmemesini sağlar (bu, --without-pear seçeneğinin kullanımına sebep olur). Daha fazla bilgi PHP'nin komut satırından kullanımı bölümünde bulunabilir.

--enable-phpdbg

phpdbg etkileşimli hata ayıklayıcının SAPI modül desteğini etkin kılar.

--enable-embed[=TÜR]

Gömülü SAPI kütüphanesinin kurulmasını sağlar. TÜR olarak shared veya static belirtilebilir (paylaşımlı veya statik); shared öntanımlıdır.

--with-servlet[=DiZiN]

Servlet desteği etkinleştirilir. DiZiN, JSDK'nın ana kurulum dizinidir. Bu SAPI, bir paylaşımlı geliştirme dili olarak derlenmiş java eklentisi gerektirir.

--disable-cgi

PHP'nin CGI sürümü derlenmez.

Bu seçenek ile FastCGI'yi etkin kılmak da mümkündür.

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
8
atesin () gmail ! com
3 years ago
i'll answer myself (FINALLY!)

current "configure options" can be viewed with "php-config" shell script, aside with other compile time options too =D!!! ...

in some distributions it comes with the "php-devel" package... but until in this online manual "php-config" is mentioned in pecl extensions documentation (i couldn't find on pecl site), idk if that "php-devel" has something to do with this

... however i noticed they are literal strings inside the script, i hope the script itself were built together with php compilation o_O

in the previous page "configure options" (link shown above ^), there is an editor note with additional info about it
up
3
atesin () gmail ! com
3 years ago
please somebody tell me how to display configure options used in php actual binary

it was shown in phpinfo() some years before, it was very useful, specially with 'phpize' recompilation and to enable some pecl/pear module :/

please tell me also which ctriteria had php guys used to suddenly decided to hide (or obfuscate) this info :/

thanks in advance
To Top