DOMChildNode::remove

(PHP 8)

DOMChildNode::removeRemoves the node

Açıklama

public DOMChildNode::remove(): void

Removes the node.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top