CascadiaPHP 2024

Giriş

CLI SAPI'nin ana odağı PHP ile kabuk (veya masaüstü) uygulamaları geliştirmektir. CLI SAPI'nin bu bölümde anlatılan diğer SAPI'lerden az bir farkı vardır. Söylemek gerekir ki, her ne kadar CLI ve CGI birçok aynı davranışı paylaşsa da farklı SAPI'lerdir.

CLI SAPI --enable-cli ile öntanımlı olarak etkin kılınır. Etkinliğini kaldırmak için ./configure betiğinde --disable-cli seçeneğini kullanabilirsiniz.

PHP 4.3.0'dan beri, CLI/CGI çalıştırılabilirinin adı, yeri ve mevcudiyeti PHP'nin sisteminize nasıl kurulduğuna bağlı olarak değişecektir. make çalıştırıldığında öntanımlı olarak, hem CGI hem de CLI derlenir ve PHP kaynak ağacında sapi/cgi/php-cgi ve sapi/cli/php dizinlerine ayrı yerleştirilirler. Her ikisinin de adının php olduğunu farkedeceksiniz. make install çalıştırıldığında ne yaşanacağı yapılandırma satırınıza bağlıdır. Eğer yapılandırma sırasında apxs gibi bir SAPI modülü seçildiyse, veya --disable-cgi seçeneği kullanıldıysa, make install sırasında CLI {PREFIX}/bin/php dizinine kopyalanır, aksi takdirde buraya CGI yerleştirilir. Örneğin, --with-apxs yapılandırma satırınızda ise make install sırasında CLI {PREFIX}/bin/php dizinine kopyalanır. Eğer CGI kurulumunu etkisiz kılmak isterseniz, make install'dan sonra make install-cli kullanın. Ya da yapılandırma satırınızda --disable-cgi belirtebilirsiniz.

Bilginize:

--enable-cli ve --enable-cgi öntanımlı olarak etkinleştirildiği için, yapılandırma satırınızda sadece --enable-cli olması CLI'nin make install sırasında {PREFIX}/bin/php dizinine kopyalanacağı anlamına gelmez.

PHP 4.2.0 ve PHP 4.2.3 arasındaki Windows paketlerinde CLI php-cli.exe olarak, CGI da aynı dizinde php.exe olarak dağıtılmıştır. PHP 4.3.0'la başlayarak Windows paketlerinde CLI, cli adlı farklı bir dizinde php.exe olarak dağıtılmıştır, böylece cli/php.exe olmuştur. PHP 5'le başlayarak, CLI ana dizinde php.exe adıyla dağıtılmıştır. CGI sürümü php-cgi.exe olarak dağıtılmaktadır.

CLI sürümü ana dizinde php.exe isminde CGI sürümü ise php-cgi.exe isminde bir dosya ile dağıtılmaktadır. Buna ek olarak, PHP'nin --enable-cli-win32 ile yapılandırılması halinde dağıtım php-win.exe dosyasını da içerir. php-win.exe CLI sürümü ile aynıdır, fakatphp-win.exe herhangi çıktı vermez, bu nedenle konsolu desteklemez (ekranda "dos penceresi" görünmez).

Bilginize: Bende hangi SAPI var?

Kabuktan, php -v yazımı php CGI mı CLI mi olduğunu söyler. Ayrıca php_sapi_name() işlevine ve PHP_SAPI sabitine bakınız.

Bilginize:

PHP 4.3.2'de bir Unix kılavuz (man) sayfası eklendi. Bunu kabuk ortamında man php yazarak görüntüleyebilirsiniz.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
62
Anonymous
3 years ago
SAPI = Server Application Programming Interface
CGI = Common Gateway Interface
To Top