CascadiaPHP 2024

Yerleşik Sabitler

Çekirdekte Öntanımlı Sabitler

Bu sabitler PHP çekirdeğinde tanımlanmıştır. PHP çekirdeği, PHP'nin kendisi, Zend motoru ve SAPI modüllerinden oluşur.

PHP_VERSION (string)
Şu anki PHP sürüm numarası "ana.alt.dağıtım[ek]" gösterimine sahiptir.
PHP_MAJOR_VERSION (integer)
Şu anki ana sürüm bir numara ile gösterilmektedir (örneğin, "5.2.7-extra" için ana sürüm int(5)'tir).
PHP_MINOR_VERSION (integer)
Şu anki alt sürüm bir numara ile gösterilmektedir (örneğin, "5.2.7-extra" için alt sürüm int(2)'dir).
PHP_RELEASE_VERSION (integer)
Şu anki dağıtım sürümü bir numara ile gösterilmektedir (örneğin, "5.2.7-extra" için dağıtım sürüm int(7)'dir).
PHP_VERSION_ID (integer)
Bir tamsayı olarak geçerli PHP sürümü ( örneğin, "5.2.7-extra" için int(50207)'dir. ). Sürüm karşılaştırması için faydalıdır.
PHP_EXTRA_VERSION (string)
Bir dizge olarak geçerli PHP ek sürümü ( örneğin, "5.2.7-extra" için '-extra'dır. ). Çoğunlukla paket dağıtımlarında paket sürümünü belirtmek için kullanılır.
ZEND_THREAD_SAFE (bool)
Geçerli PHP derlemesinin evreler açısından güvenli olup olmadığını gösterir.
ZEND_DEBUG_BUILD (bool)
Geçerli PHP derlemesinin hata ayıklama derlemesi olup olmadığını gösterir.
PHP_ZTS (integer)
Geçerli PHP derlemesinin evreler açısından güvenli olup olmadığını gösterir.
PHP_DEBUG (integer)
Geçerli PHP derlemesinin hata ayıklama derlemesi olup olmadığını gösterir.
PHP_MAXPATHLEN (integer)
PHP derlenirken desteklenen en uzun dosya isminin (dosya yolu dahil) boyu.
PHP_OS (string)
PHP'nin kullanıldığı işletim sistemi.
PHP_OS_FAMILY (string)
PHP ailesinin kullanıldığı işletim sistemi. 'Windows', 'BSD', 'Darwin', 'Solaris', 'Linux' veya 'Unknown' olabilir. PHP 7.2.0 ve sonrasinda kullanılabilir.
PHP_SAPI (string)
PHP derlenirken kullanılan sunucu API'si. Ayrıca bakınız: php_sapi_name().
PHP_EOL (string)
Satır sonu ('End Of Line') sembolü.
PHP_INT_MAX (integer)
PHP derlenirken desteklenen en büyük tamsayı. Normalde int(2147483647).
PHP_INT_MIN (integer)
PHP derlenirken desteklenen en küçük tamsayı. Normalde 32 bitlik sistemlerde int(-2147483647), 64 bitlik sistemlerde int(-9223372036854775808)'dir (PHP_INT_MIN === ~PHP_INT_MAX). PHP 7.0.0'dan beri mevcuttur.
PHP_INT_SIZE (integer)
PHP derlenirken bir tamsayının bayt cinsinden uzunluğu.
PHP_FLOAT_DIG (integer)
Yuvarlama kaybı olmaksızın gerçek ve tam sayıya ileri-geri dönüştürülebilen ondalık hane sayısı. PHP 7.2.0'dan beri mevcuttur.
PHP_FLOAT_EPSILON (float)
Gösterilebilen en küçük pozitif sayı. Bu x ise: x + 1.0 != 1.0. PHP 7.2.0'dan beri mevcuttur.
PHP_FLOAT_MIN (float)
Gösterilebilen en küçük pozitif gerçek sayı. Gösterilebilen en küçük negatif gerçek sayıya ihtiyacınız varsa - PHP_FLOAT_MAX kullanın. PHP 7.2.0'dan beri mevcuttur.
PHP_FLOAT_MAX (float)
Gösterilebilen en büyük pozitif gerçek sayı. PHP 7.2.0'dan beri mevcuttur.
DEFAULT_INCLUDE_PATH (string)
PEAR_INSTALL_DIR (string)
PEAR_EXTENSION_DIR (string)
PHP_EXTENSION_DIR (string)
Yüklenebilir eklentilerin aranacağı öntanımlı dizin (extension_dir) ile geçersiz kılınmadığı takdirde). PHP_PREFIX (veya Windows üzerinde PHP_PREFIX . "\\ext") öntanımlıdır.
PHP_PREFIX (string)
Yapılandırma sırasında atanan --prefix değeri. Windows'ta bu değer yapılandırma sırasında --with-prefix ile atanır.
PHP_BINDIR (string)
Yapılandırma sırasında atanan --bindir değeri. Windows'ta bu değer yapılandırma sırasında --with-prefix ile atanır.
PHP_BINARY (string)
Betiklerin icrası için kullanılan çalıştılabilirin bulunduğu yer.
PHP_MANDIR (string)
Man sayfalarının nerede kurulu olduğu belirtilir.
PHP_LIBDIR (string)
PHP_DATADIR (string)
PHP_SYSCONFDIR (string)
PHP_LOCALSTATEDIR (string)
PHP_CONFIG_FILE_PATH (string)
PHP_CONFIG_FILE_SCAN_DIR (string)
PHP_SHLIB_SUFFIX (string)
Derleme platformunun paylaşımlı kütüphane soneki. Normalde Unix'ler için "so", Windows için "dll"dir.
PHP_FD_SETSIZE (int)
Sistem çağrıları dosyatanıtıcılarının azami sayısı. PHP 7.1.0'dan beri mevcuttur.
E_ERROR (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_WARNING (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_PARSE (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_NOTICE (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_CORE_ERROR (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_CORE_WARNING (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_COMPILE_ERROR (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_COMPILE_WARNING (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_USER_ERROR (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_USER_WARNING (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_USER_NOTICE (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_RECOVERABLE_ERROR (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_DEPRECATED (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_USER_DEPRECATED (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_ALL (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_STRICT (integer)
Hata raporlama sabitleri
__COMPILER_HALT_OFFSET__ (integer)
true (boolean)
Ayrıca bakınız: Mantıksal veri türü.
false (boolean)
Ayrıca bakınız: Mantıksal veri türü.
null (null)
Ayrıca bakınız: NULL veri türü.
PHP_WINDOWS_EVENT_CTRL_C (int)
Windows CTRL+C olayı. PHP 7.4.0'dan itibaren kullanılabilir (sadece Windows).
PHP_WINDOWS_EVENT_CTRL_BREAK (int)
Windows CTRL+BREAK olayı. PHP 7.4.0'dan itibaren kullanılabilir (sadece Windows).

Ayrıca bakınız: Sihirli Sabitler.

Standart Öntanımlı Sabitler

Temel eklentilerdeki tüm sabitler PHP'de öntanımlı olarak tanımlıdır.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-31
rdcapasso
10 years ago
Volker's getOS() function needs to have the order of cases changed in the switch statement since "darwin" contains "win", which means that both "windows" and "darwin" will return self::OS_WIN. I've moved the 'dar' case above the 'win' case:

<?php
class System {

const
OS_UNKNOWN = 1;
const
OS_WIN = 2;
const
OS_LINUX = 3;
const
OS_OSX = 4;

/**
* @return int
*/
static public function getOS() {
switch (
true) {
case
stristr(PHP_OS, 'DAR'): return self::OS_OSX;
case
stristr(PHP_OS, 'WIN'): return self::OS_WIN;
case
stristr(PHP_OS, 'LINUX'): return self::OS_LINUX;
default : return
self::OS_UNKNOWN;
}
}

}
?>
To Top