Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

CONNECTION_ABORTED (integer)
CONNECTION_NORMAL (integer)
CONNECTION_TIMEOUT (integer)
__COMPILER_HALT_OFFSET__ (integer)
PHP 5.1'de eklendi.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top