PHP 8.2.0 Alpha 2 available for testing

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

CONNECTION_ABORTED (int)
CONNECTION_NORMAL (int)
CONNECTION_TIMEOUT (int)
__COMPILER_HALT_OFFSET__ (int)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top