PHPCon Poland 2024

Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

Çeşitli Yapılandırma Seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
ignore_user_abort "0" INI_ALL  
highlight.string "#DD0000" INI_ALL  
highlight.comment "#FF8000" INI_ALL  
highlight.keyword "#007700" INI_ALL  
highlight.default "#0000BB" INI_ALL  
highlight.html "#000000" INI_ALL  
browscap NULL INI_SYSTEM  
INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları Yapılandırma ayarlarının yeri bölümünde bulunabilir.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

ignore_user_abort bool

false öntanımlıdır. true atanırsa istemci bağlantıyı terkettiğinde betikler sonlandırılmaz.

Ayrıca bakınız: ignore_user_abort().

highlight.bg string
highlight.comment string
highlight.default string
highlight.html string
highlight.keyword string
highlight.string string

Sözdizimi Vurgulama kipinde kullanılan renkler. <font color="??????"> olarak belirtilebilecek her değer kabul edilir.

browscap string

Tarayıcı yeteneklerinin konumu ve ismi. Ayrıca bakınız: get_browser().

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
3
Nico
6 years ago
To pass more than one css rule, but also a class, an id, or any html attribute to highlighted element, we can escape a quote to close the inline styling:

ini_set('highlight.string', '#F8F8F8 ; font-size:1.4em\" class=\'string\' ');
up
0
Eric
3 years ago
*** Additions to the previous message ***

To change the style directly from a CSS file, it is recommended to only go through classes instead of hard-coding it.

<?php

// Create an array with default php functions

$functions = array("default", "html", "keyword", "string", "comment");

// Replace color code (ex: #FF8000) with class name (ex:"highlight-comment")

foreach ($functions as $value) {
ini_set("highlight.$value", "highlight-$value;");
}

$content = highlight_file($filename, true);
// or
$content = highlight_string($string, true);

// Convert style="color: highlight-function" into class="highlight-function" into $content
// It allows you to modify only the default functions

foreach ($functions as $value) {
$content = preg_replace("/style=\"color: highlight-$value;\"/", "class=\"highlight-$value\"", $content);
}

?>

And in the CSS file (for example) :

.highlight-html { color: #000000; }
.highlight-default { color: #0000bb; }
.highlight-keyword { color: #007700; font-weight: bold; }
.highlight-string { color: #dd0000; }
.highlight-comment { color: #ff8000; }
up
-3
Eric
3 years ago
To change the style directly from a CSS file, it is recommended to only go through classes instead of hard-coding it.

<?php

$functions
= array("default", "html", "keyword", "string", "comment");

foreach (
$functions as $value) {
ini_set("highlight.$value", "highlight-$value;");
}

?>

And in the CSS file (for example) :

.highlight-html { color: #000000; }
.highlight-default { color: #0000bb; }
.highlight-keyword { color: #007700; font-weight: bold; }
.highlight-string { color: #dd0000; }
.highlight-comment { color: #ff8000; }
To Top