Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

Çeşitli Yapılandırma Seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişiklik Yeri Sürüm Bilgisi
ignore_user_abort "0" PHP_INI_ALL  
highlight.string "#DD0000" PHP_INI_ALL  
highlight.comment "#FF8000" PHP_INI_ALL  
highlight.keyword "#007700" PHP_INI_ALL  
highlight.bg "#FFFFFF" PHP_INI_ALL PHP 6.0.0'da kaldırıldı.
highlight.default "#0000BB" PHP_INI_ALL  
highlight.html "#000000" PHP_INI_ALL  
browscap NULL PHP_INI_SYSTEM  
PHP_INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları için Yapılandırma ayarlarının yeri bölümüne bakınız.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

ignore_user_abort boolean

FALSE öntanımlıdır. TRUE atanırsa istemci bağlantıyı terkettiğinde betikler sonlandırılmaz.

Ayrıca bakınız: ignore_user_abort().

highlight.bg string
highlight.comment string
highlight.default string
highlight.html string
highlight.keyword string
highlight.string string

Sözdizimi Vurgulama kipinde kullanılan renkler. <font color="??????"> olarak belirtilebilecek her değer kabul edilir.

browscap string

Tarayıcı yeteneklerinin konumu ve ismi. Ayrıca bakınız: get_browser().

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Nico
2 years ago
To pass more than one css rule, but also a class, an id, or any html attribute to highlighted element, we can escape a quote to close the inline styling:

    ini_set('highlight.string', '#F8F8F8 ; font-size:1.4em\" class=\'string\' ');
To Top