ignore_user_abort

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ignore_user_abortBir istemci bağlantıyı terkettiğinde betiğin sonlandırılıp sonlandırılmayacağını belirler

Açıklama

ignore_user_abort(?bool $değer = null): int

Bir istemci bağlantıyı terkettiğinde betiğin sonlandırılıp sonlandırılmayacağını belirler.

Bağımsız Değişkenler

değer

Bu bağımsız değişken belirtilmişse ve null değilse, bağımsız değişken değeri ignore_user_abort yönergesinin değeri olarak kullanılır. Bağımsız değişken belirtilmemişse, işlev sadece önceki değeri (değiştirmeden) döndürür.

Dönen Değerler

Önceki değeri bir tamsayı olarak döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 değer artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - ignore_user_abort() örneği

<?php
// Kullanıcının bağlantıyı terketmesini yok sayıp
// betiği ilelebet çalıştır
ignore_user_abort(true);
set_time_limit(0);

echo
"PHP'de bağlantı varlığı sınanıyor";

// Sonsuz bir döngü çalıştırıp sayfadaki bir düğmeye
// veya tarayıcının "dur" düğmesine tıklanmasını bekleyelim
while(1)
{
// Bağlantı kesilmişse döngüden çık
if(connection_status() != CONNECTION_NORMAL)
{
break;
}

// 10 saniye bekle
sleep(10);
}

// Buraya gelinmişse döngü içindeyken bir düğmeye tıklanmış demektir.

// Bu durumda burada bir günlük kaydı veya
// artık tarayıcıya bağlı olmayan bazı işlemleri yapabiliriz.
?>

Notlar

PHP, istemciye bir bilgi göndermeye çalışana kadar kullanıcının bağlantıyı terkettiğini bilemez. Basitçe bir echo deyimi kullanımı bu bilginin gönderildiğini garanti etmez. Daha fazla bilgi için flush() işlevine bakınız.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 6 notes

up
57
spiritual-coder at spiritual-coder dot com
17 years ago
If you want to simulate a crontask you must call this script once and it will keep running forever (during server uptime) in the background while "doing something" every specified seconds (= $interval):

<?php
ignore_user_abort
(1); // run script in background
set_time_limit(0); // run script forever
$interval=60*15; // do every 15 minutes...
do{
// add the script that has to be ran every 15 minutes here
// ...
sleep($interval); // wait 15 minutes
}while(true);
?>
up
29
lukas dot starecek at centrum dot cz
14 years ago
Comment from Anonymous is not 100% valid. Time from sleep function is not counted to execution time because sleep delays program execution (see http://www.php.net/manual/en/function.sleep.php and comments). We tested it and it's true. Try this:

<?php

set_time_limit
(2);
sleep(4);
echo
'hi!';
sleep(4);
echo
'bye bye!';

?>

It means, that if the loop most of the time will be at sleep (and in this case it probably be), then this script may be active for months or years even if you set time limit to one day.
up
15
Anonymous
14 years ago
use the spiritual-coder's code below with exreme caution and do not use it unless you are an advanced user.

first of all, such a code with no bypass point can cause infinite loops and ghost threads in server. there must be a trick to break out the loop.

i.e. you can use if (file_exists(dirname(__FILE__)."stop.txt")) break; in the loop so if you create "stop.txt", she script will stop execution.

also if you use set_time_limit(86400); instead of set_time_limit(0); your script will stop after one day.
up
3
Micke
9 years ago
It seems that this function does not work for IIS servers.

A detailed description can be found on the PHP Bug Tracking System:
https://bugs.php.net/bug.php?id=60586#1378935714
up
-25
Charlie Brown
9 years ago
If running a long process and the browser often close the connection, then use this function.
up
-27
plamen at pulsator dot com
23 years ago
The script should output something to the browser in order to abort. If there is no output the script keeps on running.
To Top