sapi_windows_cp_conv

(PHP 7 >= 7.1.0, PHP 8)

sapi_windows_cp_convDizgenin karakter kümesini değiştirir

Açıklama

sapi_windows_cp_conv(int|string $karkümden, int|string $karküme, string $dizge): ?string

Dizgenin karakter kümesini değiştirir.

Bağımsız Değişkenler

karkümden

dizgenin mevcut karakter kümesi. Karakter kümesinin ismi veya tanıtıcısı belirtilebilir.

karküme

dizgenin dönüştürüleceği karakter kümesi. Karakter kümesinin ismi veya tanıtıcısı belirtilebilir.

dizge

Dönüştürülecek dizi.

Dönen Değerler

Karakter kümesi karküme dönüştürülmüş dizge, başarısızlık durumunda null döner.

Hatalar/İstisnalar

Belirtilen dizge karkümden için geçersiz ise veya belirtilen karakter kümeleri geçersizse E_WARNING seviyesinde hata çıktılanır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top