PHP 8.1.9 Released!

unpack

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

unpackPaketlenmiş bir ikil dizgeden verileri ayrıştırır

Açıklama

unpack(string $biçem, string $veri, int $başlangıç = 0): array|false

Paketlenmiş bir ikil dizgeden veriyi belirtilen biçem dizgesine göre ilişkisel bir diziye çıkarır.

unpack() çıkardığı veriyi bir ilişkisel dizide saklar. Bunu sağlamak için biçem kodları farklı isimlendirilir ve bir bölü çizgisi / ile ayrılırlar. Yineleyici bir değer belirtilirse dizi anahtarları, belirtilen ismin ardına eklenmiş sıra numaraları içerecektir.

Perl uyumu için aşağıdaki değişiklikler uygulandı:

"a" kodu artık sondaki NULL baytları tutuyor.

"A" kodu artık tüm ASCII boşluklarını (boşluklar, sekmeler, satırsonları, satır başları ve NULL baytlar) ayırıyor.

NULL ile doldurulmuş dizeler için "Z" kodu eklendi; sondaki NULL baytları kaldırıyor.

Değiştirgeler

biçem

Biçem kodlarının açıklamaları için pack() işlevine bakınız.

veri

Paketlenmiş veri.

başlangıç

Verininin çıkarılmaya başlanacağı başlangıç yeri.

Dönen Değerler

İkil dizgeden ayrıştırılan verileri içeren bir ilişkisel dizi, başarısızlık durumunda false döner

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.2.0 float ve double türlerin ikisininde değerli baytları başta ve sonda olabiliyor.
7.1.0 Seçimlik başlangıç değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - unpack() örneği

<?php
$binarydata 
"\x04\x00\xa0\x00";
$array unpack("cchars/nint"$binarydata);
print_r($array);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [chars] => 4
  [int] => 160
)

Örnek 2 - unpack() ve bir yineleyici

<?php
$binarydata 
"\x04\x00\xa0\x00";
$array unpack("c2chars/nint"$binarydata);
print_r($array);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [chars1] => 4
  [chars2] => 0
  [int] => 40960
)

Notlar

Dikkat

PHP dahili olarak tamsayı değerleri işaretli olarak sakladığından, büyükçe bir işaretsiz uzun tamsayıyı ayrıştırmak isterseniz, PHP negatif sayıları da aynı boyutta sakladığından elde edilen değer, biçem dizgesinde işaretsiz olduğunu belirtseniz bile, negatif bir sayı olacaktır.

Dikkat

Bir öğenin ismi yoksa 1'den başlayan sayısal indisler kullanılır. Birden fazla isimsiz öğenin bulunmamasına dikkat etmek gerekir, yoksa 1'den "yeniden" başlayan sayısal indisler eskilerini geçersiz kılar.

Örnek 3 - unpack() ve isimsiz anahtarlar

<?php
$binarydata 
"\x32\x42\x00\xa0";
$array unpack("c2/n"$binarydata);
var_dump($array);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(2) {
 [1]=>
 int(160)
 [2]=>
 int(66)
}

c belirtecindeki ilk değer n belirtecindeki ilk değer tarafınan geçersiz kılınmaktadır.

Ayrıca Bakınız

 • pack() - Veriyi ikil bir dizge halinde paketler

add a note

User Contributed Notes 26 notes

up
16
Sergio Santana: ssantana at tlaloc dot imta dot mx
18 years ago
This is about the last example of my previous post. For the sake of clarity, I'm including again here the example, which expands the one given in the formal documentation:

<?
  $binarydata = "AA\0A";
  $array = unpack("c2chars/nint", $binarydata);
  foreach ($array as $key => $value)
     echo "\$array[$key] = $value <br>\n";
?>

This outputs:

$array[chars1] = 65
$array[chars2] = 65
$array[int] = 65

Here, we assume that the ascii code for character 'A' is decimal 65.

Remebering that the format string structure is:
<format-code> [<count>] [<array-key>] [/ ...],
in this example, the format string instructs the function to
  1. ("c2...") Read two chars from the second argument ("AA ...),
  2. (...chars...) Use the array-keys "chars1", and "chars2" for
      these two chars read,
  3. (.../n...) Read a short int from the second argument (...\0A"),
  4. (...int") Use the word "int" as the array key for the just read
      short.

I hope this is clearer now,

Sergio.
up
15
stanislav dot eckert at vizson dot de
6 years ago
A helper class to convert integer to binary strings and vice versa. Useful for writing and reading integers to / from files or sockets.

<?php

   
class int_helper
   
{
        public static function
int8($i) {
            return
is_int($i) ? pack("c", $i) : unpack("c", $i)[1];
        }

        public static function
uInt8($i) {
            return
is_int($i) ? pack("C", $i) : unpack("C", $i)[1];
        }

        public static function
int16($i) {
            return
is_int($i) ? pack("s", $i) : unpack("s", $i)[1];
        }

        public static function
uInt16($i, $endianness=false) {
           
$f = is_int($i) ? "pack" : "unpack";

            if (
$endianness === true) {  // big-endian
               
$i = $f("n", $i);
            }
            else if (
$endianness === false) {  // little-endian
               
$i = $f("v", $i);
            }
            else if (
$endianness === null) {  // machine byte order
               
$i = $f("S", $i);
            }

            return
is_array($i) ? $i[1] : $i;
        }

        public static function
int32($i) {
            return
is_int($i) ? pack("l", $i) : unpack("l", $i)[1];
        }

        public static function
uInt32($i, $endianness=false) {
           
$f = is_int($i) ? "pack" : "unpack";

            if (
$endianness === true) {  // big-endian
               
$i = $f("N", $i);
            }
            else if (
$endianness === false) {  // little-endian
               
$i = $f("V", $i);
            }
            else if (
$endianness === null) {  // machine byte order
               
$i = $f("L", $i);
            }

            return
is_array($i) ? $i[1] : $i;
        }

        public static function
int64($i) {
            return
is_int($i) ? pack("q", $i) : unpack("q", $i)[1];
        }

        public static function
uInt64($i, $endianness=false) {
           
$f = is_int($i) ? "pack" : "unpack";

            if (
$endianness === true) {  // big-endian
               
$i = $f("J", $i);
            }
            else if (
$endianness === false) {  // little-endian
               
$i = $f("P", $i);
            }
            else if (
$endianness === null) {  // machine byte order
               
$i = $f("Q", $i);
            }

            return
is_array($i) ? $i[1] : $i;
        }
    }
?>

Usage example:
<?php
    Header
("Content-Type: text/plain");
    include(
"int_helper.php");

    echo
int_helper::uInt8(0x6b) . PHP_EOL// k
   
echo int_helper::uInt8(107) . PHP_EOL// k
   
echo int_helper::uInt8("\x6b") . PHP_EOL . PHP_EOL// 107

   
echo int_helper::uInt16(4101) . PHP_EOL// \x05\x10
   
echo int_helper::uInt16("\x05\x10") . PHP_EOL// 4101
   
echo int_helper::uInt16("\x05\x10", true) . PHP_EOL . PHP_EOL// 1296

   
echo int_helper::uInt32(2147483647) . PHP_EOL// \xff\xff\xff\x7f
   
echo int_helper::uInt32("\xff\xff\xff\x7f") . PHP_EOL . PHP_EOL// 2147483647

    // Note: Test this with 64-bit build of PHP
   
echo int_helper::uInt64(9223372036854775807) . PHP_EOL// \xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x7f
   
echo int_helper::uInt64("\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x7f") . PHP_EOL . PHP_EOL// 9223372036854775807

?>
up
9
jjfoerch at earthlink dot net
17 years ago
I had a situation where I had to unpack a file filled with little-endian order double-floats in a way that would work on either little-endian or big-endian machines.  PHP doesn't have a formatting code that will change the byte order of doubles, so I wrote this workaround.

<?php
/*The following code is a workaround for php's unpack function
which does not have the capability of unpacking double precision
floats that were packed in the opposite byte order of the current
machine.
*/
function big_endian_unpack ($format, $data) {
   
$ar = unpack ($format, $data);
   
$vals = array_values ($ar);
   
$f = explode ('/', $format);
   
$i = 0;
    foreach (
$f as $f_k => $f_v) {
   
$repeater = intval (substr ($f_v, 1));
    if (
$repeater == 0) $repeater = 1;
    if (
$f_v{1} == '*')
    {
       
$repeater = count ($ar) - $i;
    }
    if (
$f_v{0} != 'd') { $i += $repeater; continue; }
   
$j = $i + $repeater;
    for (
$a = $i; $a < $j; ++$a)
    {
       
$p = pack ('d',$vals[$i]);
       
$p = strrev ($p);
        list (
$vals[$i]) = array_values (unpack ('d1d', $p));
        ++
$i;
    }
    }
   
$a = 0;
    foreach (
$ar as $ar_k => $ar_v) {
   
$ar[$ar_k] = $vals[$a];
    ++
$a;
    }
    return
$ar;
}

list (
$endiantest) = array_values (unpack ('L1L', pack ('V',1)));
if (
$endiantest != 1) define ('BIG_ENDIAN_MACHINE',1);
if (
defined ('BIG_ENDIAN_MACHINE')) $unpack_workaround = 'big_endian_unpack';
else
$unpack_workaround = 'unpack';
?>

This workaround is used like this:

<?php

function foo() {
        global
$unpack_workaround;
   
$bar = $unpack_workaround('N7N/V2V/d8d',$my_data);
//...
}

?>

On a little endian machine, $unpack_workaround will simply point to the function unpack.  On a big endian machine, it will call the workaround function.

Note, this solution only works for doubles.  In my project I had no need to check for single precision floats.
up
9
kennwhite dot nospam at hotmail dot com
17 years ago
If having a zero-based index is useful/necessary, then instead of:

$int_list = unpack("s*", $some_binary_data);

try:

$int_list = array_merge(unpack("s*", $some_binary_data));

This will return a 0-based array:

$int_list[0] = x
$int_list[1] = y
$int_list[2] = z
...

rather than the default 1-based array returned from unpack when no key is supplied:

$int_list[1] = x
$int_list[2] = y
$int_list[3] = z
...

It's not used often, but array_merge() with only one parameter will compress a sequentially-ordered numeric-index, starting with an index of [0].
up
2
Sergio Santana: ssantana at tlaloc dot imta dot mx
18 years ago
Suppose we need to get some kind of internal representation of an integer, say 65, as a four-byte long. Then we use, something like:

<?
  $i = 65;
  $s = pack("l", $i); // long 32 bit, machine byte order
  echo strlen($s) . "<br>\n";
  echo "***$s***<br>\n";
?>

The output is:

X-Powered-By: PHP/4.1.2
Content-type: text/html

4
***A***

(That is the string "A\0\0\0")

Now we want to go back from string "A\0\0\0" to number 65. In this case we can use:

<?
  $s = "A\0\0\0"; // This string is the bytes representation of number 65
  $arr = unpack("l", $s);
  foreach ($arr as $key => $value)
     echo "\$arr[$key] = $value<br>\n";
?>

And this outpus:
X-Powered-By: PHP/4.1.2
Content-type: text/html

$arr[] = 65

Let's give the array key a name, say "mykey". In this case, we can use:

<?
  $s = "A\0\0\0"; // This string is the bytes representation of number  65
  $arr = unpack("lmykey", $s);
  foreach ($arr as $key => $value)
     echo "\$arr[$key] = $value\n";
?>

An this outpus:
X-Powered-By: PHP/4.1.2
Content-type: text/html

$arr[mykey] = 65

The "unpack" documentation is a little bit confusing. I think a more complete example could be:

<?
  $binarydata = "AA\0A";
  $array = unpack("c2chars/nint", $binarydata);
  foreach ($array as $key => $value)
    echo "\$array[$key] = $value <br>\n";
?>

whose output is:

X-Powered-By: PHP/4.1.2
Content-type: text/html

$array[chars1] = 65 <br>
$array[chars2] = 65 <br>
$array[int] = 65 <br>

Note that the format string is something like
<format-code> [<count>] [<array-key>] [/ ...]

I hope this clarifies something

Sergio
up
1
Aaron Wells
11 years ago
Another option for converting binary data into PHP data types, is to use the Zend Framework's Zend_Io_Reader class:
http://bit.ly/9zAhgz

There's also a Zend_Io_Writer class that does the reverse.
up
0
ludwig at kni-online dot de
2 years ago
Don't forget to decode user-defined-pseudo-byte-sequences before unpacking...
<?php
  $byte_code_string
'00004040';
 
var_dump ( unpack ( 'f', $byte_code_string ) );
?>
Result:
  array(1) {
    [1]=>
    float(6.4096905560973E-10)
  }

whereas
<?php
   $byte_code_string
'00004040';
  
var_dump ( unpack ( 'f', hex2bin ( $byte_code_string ) ) );
?>
Result:
  array(1) {
    [1]=>
    float(3)
  }
up
0
norwood at computer dot org
12 years ago
Reading a text cell from an Excel spreadsheet returned a string with low-order embedded nulls: 0x4100 0x4200 etc. To remove the nulls, used

<?php
$strWithoutNulls
= implode( '', explode( "\0", $strWithNulls ) );
?>

(unpack() didn't seem to help much here; needed chars back to re-constitute the string, not integers.)
up
0
Anonymous
12 years ago
Functions I found useful when dealing with fixed width file processing, related to unpack/pack functions.
<?php
/**
* funpack
* format: array of key, length pairs
* data: string to unpack
*/
function funpack($format, $data){
    foreach (
$format as $key => $len) {
       
$result[$key] = trim(substr($data, $pos, $len));
       
$pos+= $len;
    }
    return
$result;
}

/**
* fpack
* format: array of key, length pairs
* data: array of key, value pairs to pack
* pad: padding direction
*/
function fpack($format, $data, $pad = STR_PAD_RIGHT){
    foreach (
$format as $key => $len){
       
$result .= substr(str_pad($data[$key], $len, $pad), 0, $len);
    }
    return
$result;
}
?>
up
0
Anonymous Coward
14 years ago
Warning: This unpack function makes the array with keys starting at 1 instead of starting at 0.

For example:
<?php
function read_field($h) {
 
$a=unpack("V",fread($h,4));
  return
fread($h,$a[1]);
}
?>
up
-1
Nhon
14 years ago
As stated above, "if you unpack a large unsigned long and it is of the same size as PHP internally stored values the result will be a negative number even though unsigned unpacking was specified."

To restore the original unsigned value, you could do this :

if ($unpackedVal <0)
{
      $unpackedVal += 4294967296;
}

Hope this helps !

Cheers
up
-1
rogier
10 years ago
be aware of the behavior of your system that PHP resides on.

On x86, unpack MAY not yield the result you expect for UInt32

This is due to the internal nature of PHP, being that integers are internally stored as SIGNED!

For x86 systems, unpack('N', "\xff\xff\xff\xff") results in -1
For (most?) x64 systems, unpack('N', "\xff\xff\xff\xff") results in 4294967295.

This can be verified by checking the value of PHP_INT_SIZE.
If this value is 4, you have a PHP that internally stores 32-bit.
A value of 8 internally stores 64-bit.

To work around this 'problem', you can use the following code to avoid problems with unpack.
The code is for big endian order but can easily be adjusted for little endian order (also, similar code works for 64-bit integers):

<?php
function _uint32be($bin)
{
   
// $bin is the binary 32-bit BE string that represents the integer
   
if (PHP_INT_SIZE <= 4){
        list(,
$h,$l) = unpack('n*', $bin);
        return (
$l + ($h*0x010000));
    }
    else{
        list(,
$int) = unpack('N', $bin);
        return
$int;
    }
}
?>

Do note that you *could* also use sprintf('%u', $x) to show the unsigned real value.
Also note that (at least when PHP_INT_SIZE = 4) the result WILL be a float value when the input is larger then 0x7fffffff (just check with gettype);

Hope this helps people.
up
-1
zac at picolink dot net
11 years ago
The documentation is clear that an integer read using an unsigned format character will still be stored as a signed integer.  The often-cited work-around is to use sprintf('%u', $bigint) to properly display integers with the MSB set.

In the case where the numeric value is more important than how it's displayed, you can still work with other large integers using intval() to "upgrade" your existing unsigned integers.

I had a problem comparing 32-bit integers read from files with hard-coded constants (file signatures tend to need this).  Here's what I did to avoid converting everything into strings:

<?php

$bigint
= 0x89504E47;

$packed = pack('N', $bigint);

list(
$unpacked) = array_values(unpack('N', $packed));

//The $bigint remains an unsigned integer.
//Even though their bit-wise values are identical, comparison fails.

echo 'bigint ',
  (
$bigint == $unpacked ? '==' : '!='),
 
" unpacked\n";

//intval() triggers a re-interpretation of $bigint.
//$bigint is internally compared as a signed integer.
//Since the bit-wise value of $bigint never changes, comparison succeeds.

echo 'intval(bigint) ',
  (
intval($bigint) == $unpacked ? '==' : '!='),
 
" unpacked\n";

?>

It works, but it's a little backwards.  If anyone has any ideas on how to "downgrade" a signed integer into an unsigned integer without using strings, that would be a valuable note to add to the documentation.
up
-2
adam at adeptsoftware dot com
20 years ago
If you just want to extract a dword/long int from a binary string, the following code works beautifully (intel endian):

$Number = ord($Buffer{0}) | (ord($Buffer{1})<<8) | (ord($Buffer{2})<<16) | (ord($Buffer{3})<<24);
up
-2
DanRichter.at.programmer.dot.net
21 years ago
If no key name is given [e.g., unpack('C*',$data)], the keys are simply integers starting at 1, and you have a standard array. (I know of no way to get the array to start at zero.)

If you use multiple types, you must give a key name for all of them (except optionally one), because the key counter is reset with each slash. For example, in unpack('n2/C*',$data), indices 1 and 2 of the returned array are filled by integers ('n'), then overwritten with characters ('C').
up
-2
sica at wnet com br
13 years ago
The script following is a example how to save more than one values on file separating its with "\r\n" and how to recovering its values.

<?php
// Save two integer values in a binary file
$nomearq = "./teste.bin";
$valor = 123;
$ptrarq = fopen($nomearq, "wb");
$valorBin = pack("L",$valor);
echo
"First value ($valor) packed with ";
echo
fwrite($ptrarq, $valorBin)." bytes<br>";
echo
"Separator \\r\\n with ";
echo
fwrite($ptrarq, "\r\n")." bytes<br>";
$valor = 456;
$valorBin = pack("L",$valor);
echo
"Second value ($valor) packed with ";
echo
fwrite($ptrarq, $valorBin)." bytes<br>";
fclose($ptrarq);

// Recover the saved values
$ptrarq = fopen($nomearq, "rb");
$valorBin = file($nomearq,filesize($nomearq));
echo
"<br>The reading values is:<br>";
foreach(
$valorBin as $valor){
 
$valor = unpack("L",$valor);
 
print_r($valor);
  echo
"<br>";
}
fclose($ptrarq);
?>

Results:
First value (123) packed with 4 bytes
Separator \r\n with 2 bytes
Second value (456) packed with 4 bytes

The reading values is:
Array ( [1] => 123 )
Array ( [1] => 456 )
up
-2
jlarsen at fsu dot edu
13 years ago
As with perl, the count for hex is number of nybbles or half-bytes, this differs from the other options which count in full bytes.
up
-3
yvan dot burrie at hotmail dot com
8 years ago
Here's a demonstration concerning the speed of unpacking files:
So let's see which method is fastest between FREAD or SUBSTR?

I was creating a script that could read scenario files from a game, and render a preview of its terrain. The terrain structure within each file was huge (between 100,000 - 1,000,000 blocks containing 3 bits of data each). Therefore, I spent much effort to ensure it was fast and robust.

Method 1: This method retrieves the 3 bits of data found in each block. It uses the loop of widthxheight and implode+unpack+substr each block:
<?php
for ( $Y = 0 ; $Y < ( $width * $height ) ; $Y ++ ) {
   
$Output [ Map ] [ $Y ] [ TerrainID ] = implode ( null , unpack ( 'c1' , substr ( $Input , $Line ) ) ) ; $Line += 1 ;
   
$Output [ Map ] [ $Y ] [ Elevation ] = implode ( null , unpack ( 'c1' , substr ( $Input , $Line ) ) ) ; $Line += 1 ;
   
$Output [ Map ] [ $Y ] [ Unknown ] = implode ( null , unpack ( 'c1' , substr ( $Input , $Line ) ) ) ; $Line += 1 ;
}
//The average microtime was: 2.9 sec
?>
Note that it takes even more time if you use a custom function to implement the implode+unpack+substr functions.

Now... This method uses the FREAD function:
<?php
for ( $Y = 0 ; $Y < ( $width * $height ) ; $Y ++ ) {
   
$Output [ Map ] [ $Y ] = unpack ( 'c3' , fread ( $sc , 3 ) ) ;
}
//Average microtime was: 0.7 sec
?>
I recommend using the FREAD method instead of SUBSTR.

Another test!!! This method is 10x faster than the above. This does not use the FOR loop:
<?php
$Output
[ Map ] [ Data ] = unpack ( 'c' . ( $width * $height ) , stream_get_contents ( $sc ) ) ;
//Average microtime: 0.08 - 0.05 sec
?>

If you want to read files much faster, you should try to reduce the number of loops and use the unpack function to its simplest and robust method.
up
-2
iredden at redden dot on dot ca
22 years ago
<?php

function parse_pascalstr($bytes_parsed, $parse_str) {
   
$parse_info = unpack("x$bytes_parsed/cstr_len", $parse_str);
   
$str_len = $parse_info["str_len"];
   
$bytes_parsed = $bytes_parsed + 1;
   
$parse_info = unpack("x$bytes_parsed/A".$str_len."str", $parse_str);
   
$str = $parse_info["str"];
   
$bytes_parsed = $bytes_parsed + strlen($str);

    return array(
$str, $bytes_parsed);
}

?>
up
-4
googlybash24 at aol dot com
9 years ago
To convert big endian to little endian or to convert little endian to big endian, use the following approach as an example:

<?php
// file_get_contents() returns a binary value, unpack("V*", _ ) returns an unsigned long 32-bit little endian decimal value, but bin2hex() after that would just give the hex data in the file if alone, so instead we use:
// file_get_contents(), unpack("V*", _ ), then dechex(), in that order, to get the byte-swapping effect.
?>

With the logic of the approach in this example, you can discover how to swap the endian byte order as you need.
up
-3
joe dot nemeth @ palg dot com
14 years ago
A simpler solution is to mask the value with 0xffffffff. For instance:

<?php
$rec
= unpack(
 
"Vvalue/".
 
"Vhash32/",
 
$recbin);
$rec['hash32'] &= 0xffffffff;
$rec['value'] &= 0xffffffff;
?>

Unlike sprintf(), which converts the value to a string, this preserves the numeric type of the value.
up
-5
kobrasrealm at gmail dot com
10 years ago
I wrote a quick pair of functions using pack/unpack for converting between raw binary (e.g. openssl_random_pseudo_bytes() output) and hexadecimal (e.g. hash() output):

<?php
function raw2hex($raw) {
 
$m = unpack('H*', $raw);
  return
$m[1];
}

function
hex2raw($hex) {
  return
pack('H*', $hex);
}
?>

Feel free to suggest any improvements, but I thought this was worth sharing.
up
-2
Shawn Kelly
14 years ago
Above it says this:

  "Note that PHP internally stores integral values as signed. If  you unpack a large unsigned long and it is of the same size as PHP internally stored values the result will be a negative number even though unsigned unpacking was specified."

This happened to me.  I wanted to get a big number from a unsigned long, but it kept coming returning a negative.  Happened to notice that sprintf('%u',$dta) will take the useless negative and restore it into its large unsigned proper magnitude.

Hope this saves someone a little time...
up
-7
info at dreystone dot com
17 years ago
Here is my solution to reading a Big-Endian formatted double on an Little-Endian machine.

<?php

function ToDouble($data) {
   
$t = unpack("C*", pack("S*", 256));
    if(
$t[1] == 1) {
       
$a = unpack("d*", $data);
    } else {
       
$a = unpack("d*", strrev($data));
    }
    return (double)
$a[1];
}

?>
up
-6
David Gero dave at havidave dot com
11 years ago
You might find these functions useful:

<?php
function byteStr2byteArray($s) {
        return
array_slice(unpack("C*", "\0".$s), 1);
}
function
byteArray2byteStr(array $t) {
        return
call_user_func_array(pack, array_merge(array("C*"), $t));
}
function
lsbStr2ushortArray($s) {
        return
array_slice(unpack("v*", "\0\0".$s), 1);
}
function
ushortArray2lsbStr(array $t) {
        return
call_user_func_array(pack, array_merge(array("v*"), $t));
}
function
lsbStr2ulongArray($s) {
        return
array_slice(unpack("V*", "\0\0\0\0".$s), 1);
}
function
ulongArray2lsbStr(array $t) {
        return
call_user_func_array(pack, array_merge(array("V*"), $t));
}
?>

Of course, you can address byte strings as if they're arrays with numerical indexes, but the other functions are helpful.
up
-8
Justin dot SpahrSummers at gmail dot com
16 years ago
I hadn't realized that if the number after the unpack type was 1 (i.e. "V1page"), that it would behave as if there was no number at all. I had been using a variable and didn't think to watch for this. For instance,

<?php

if ($something)
  
$get = 2;
else
  
$get = 1;

$arr = unpack("V" . $get . "page", $data);

?>

Now if $something was FALSE, then $arr will only have one entry named "page". If $something was TRUE, $arr would have "page1" and "page2".
To Top