PHP 8.1.28 Released!

highlight_file

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

highlight_fileBir dosyadaki sözdizimini vurgular

Açıklama

highlight_file(string $dosya, bool $döndür = false): string|bool

PHP'nin yerleşik söz dizimi vurgulayıcısında tanımlanmış renkler kullanılarak belirtilen dosya içindeki PHP koduna söz dizimi vurgulaması yapılıp sonuç ya döndürülür ya da basılır.

Çoğu sunucu, phps uzantısına sahip dosyalara otomatik olarak vurgulama uygulayacak şekilde yapılandırılır. Örneğin, misal.phps dosyası çalıştırılmak yerine içerdiği PHP kodları, vurgulanarak gösterilir. Bunu sunucunuda etkinleştirmek isterseniz httpd.conf dosyanıza şu satırı ekleyiniz:

AddType application/x-httpd-php-source .phps

Bağımsız Değişkenler

dosya

Vurgulanacak PHP kodunu içeren dosyanın yolu.

döndür

Vurgulanmış dizgeyi çıktılamak yerine döndürmesini isterseniz bu bağımsız değişkenle işleve true aktarın.

Dönen Değerler

döndür bağımsız değişkeni true ise, elde edilen dizge basılmaz, sadece döndürülür. Aksi takdirde, işlem başarılı olmuşsa true yoksa false döner.

Notlar

Dikkat

highlight_file() işlevini kullanırken, parola ve benzeri güvenlik riski ortaya çıkarabilecek bilgilerin istemdışı olarak ifşa edilmemesi konusunda dikkatli olmalısınız.

Bilginize:

Bu işlev bu bağımsız değişken ile bir dahili çıktı tamponu kullanır, dolayısıyla ob_start() geriçağırım işlevinin içinde kullanılamaz.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
csst0266 at cs dot uoi dot gr
19 years ago
Here is a simple, yet useful, tip... Issuing the following command under a Unix-like OS:

ln -s your_script.php your_script.phps

Will result in the creation of a symbolic link (called your_script.phps) to the source code (your_script.php). This way you have (apart from the source code .php) the highlighted version of your script (.phps) accessible via your web browser.
To Top