PHPCon Poland 2024

sapi_windows_cp_get

(PHP 7 >= 7.1.0, PHP 8)

sapi_windows_cp_getGeçerli karakter kümesini döndürür

Açıklama

sapi_windows_cp_get(string $tür = ""): int

Geçerli karakter kümesini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

tür

İşletim sisteminin karakter kümesi türü ya 'ansi' ya da 'oem' olabilir. Bunlar dışında bir tür belirtilirse sistemin değil sürecin karakter kümesi olarak ele alınır.

Dönen Değerler

tür olarak 'ansi' belirtilmişse, işletim sisteminin geçerli ANSI karakter kümesi döner. tür olarak 'oem' belirtilmişse, işletim sisteminin geçerli OEM karakter kümesi döner. Aksi takdirde, sürecin geçerli karakter kümesi döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top