PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

sapi_windows_set_ctrl_handler

(PHP 7 >= 7.4.0, PHP 8)

sapi_windows_set_ctrl_handlerCTRL olayı işleyiciyi tanımlar veya kaldırır

Açıklama

sapi_windows_set_ctrl_handler(callable $geri_çağırım, bool $ekle = true): bool

Windows CLI süreçlerinin CTRL+C ve CTRL+BREAK olaylarını yakalamasını veya yok saymasını sağlayan bir CTRL olay işleyici tanımlar veya kaldırır. Çok evreli ortamlarda işlev yalnızca ana evreden çağrıldığında bu mümkündür.

Değiştirgeler

geri_çağırım

Atanacak veya kaldırılacak geri çağırım işlevi. Atanırsa, bir CTRL+C veya CTRL+BREAK olayı meydana geldiğinde bu işlev çağrılır. İşlevin sözdizimi aşağıdaki gibi olmalıdır:

işleyici(int $olay): void
olay
Yakalanacak CTRL olayı; PHP_WINDOWS_EVENT_CTRL_C veya PHP_WINDOWS_EVENT_CTRL_BREAK olabilir.
geri_çağırım değiştirgesine null aktarımı sürecin CTRL+C olaylarını yok saymasını ancak CTRL+BREAK olaylarını yakalamasına sebep olur.

ekle

true ise işleyici atanır, false ise kaldırılır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - sapi_windows_set_ctrl_handler() örneği

Bu örnekte CTRL olaylarının nasıl yakalanacağı gösterilmiştir.

<?php
function ctrl_isleyici(int $olay)
{
    switch (
$olay) {
        case 
PHP_WINDOWS_EVENT_CTRL_C:
            echo 
"CTRL+C tuşlandı\n";
            break;
        case 
PHP_WINDOWS_EVENT_CTRL_BREAK:
            echo 
"CTRL+BREAK tuşlandı\n";
            break;
    }
}

sapi_windows_set_ctrl_handler('ctrl_isleyici');
while (
true); // sonsuz döngü, işleyici tetiklenene dek sürer
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top