sapi_windows_cp_set

(PHP 7 >= 7.1.0, PHP 8)

sapi_windows_cp_setSürece karakter kümesi tanımlar

Açıklama

sapi_windows_cp_set(int $karakter_kümesi): bool

Sürece karakter kümesi tanımlar.

Bağımsız Değişkenler

karakter_kümesi

Karakter kümesi tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top