Laracon EU Online 2021

sapi_windows_cp_set

(PHP 7 >= 7.1.0)

sapi_windows_cp_setSet process codepage

Açıklama

sapi_windows_cp_set ( int $cp ) : bool

Set the codepage of the current process.

Değiştirgeler

cp

A codepage identifier.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top