Yapılandırma ayarlarının yeri

Bu kipler, bir PHP yönergesinin nerede ve ne zaman atanabileceğini belirlerler ve bu kılavuzdaki her yönerge bu kiplerden biri ile ilişkilidir. Örneğin, bazı ayarlar bir PHP betiğinin içinde ini_set() kullanarak atanabilirken bazıları da php.ini veya httpd.conf dosyasında atanabilirler.

Örneğin, output_buffering ayarı için kip INI_PERDIR olup ini_set() kullanarak atanamaz. Bununla birlikte, display_errors yönergesinin kipi INI_ALL olup ini_set() kullanımı dahil her yerde atanabilir.

INI modu sabitleri
INI_USER (int)
Entry can be set in user scripts (like with ini_set()) or in the Windows registry. Entry can be set in .user.ini
INI_PERDIR (int)
Entry can be set in php.ini, .htaccess, httpd.conf or .user.ini
INI_SYSTEM (int)
Entry can be set in php.ini or httpd.conf
INI_ALL (int)
Entry can be set anywhere
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top