PHP 8.1.28 Released!

Yapılandırma ayarlarının yeri

Bu kipler, bir PHP yönergesinin nerede ve ne zaman atanabileceğini belirlerler ve bu kılavuzdaki her yönerge bu kiplerden biri ile ilişkilidir. Örneğin, bazı ayarlar bir PHP betiğinin içinde ini_set() kullanarak atanabilirken bazıları da php.ini veya httpd.conf dosyasında atanabilirler.

Örneğin, output_buffering ayarı için kip INI_PERDIR olup ini_set() kullanarak atanamaz. Bununla birlikte, display_errors yönergesinin kipi INI_ALL olup ini_set() kullanımı dahil her yerde atanabilir.

INI_* kiplerinin tanımları
Kip Anlamı
INI_USER Girdi Windows registry veya kullanıcı betiklerinde (örneğin ini_set() ile) ya da .user.ini dosyasında atanabilir.
INI_PERDIR Girdi php.ini, .htaccess, httpd.conf veya .user.ini dosyasında atanabilir.
INI_SYSTEM Girdi php.ini veya httpd.conf dosyasında atanabilir.
INI_ALL Girdi herhangi bir yerde atanabilir.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top