PHP 8.0.3 Released!

Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

Hatalar ve Günlük Kaydı ile ilgili Yapılandırma Yönergeleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
error_reporting NULL PHP_INI_ALL  
display_errors "1" PHP_INI_ALL  
display_startup_errors "0" PHP_INI_ALL  
log_errors "0" PHP_INI_ALL  
log_errors_max_len "1024" PHP_INI_ALL PHP 4.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
ignore_repeated_errors "0" PHP_INI_ALL PHP 4.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
ignore_repeated_source "0" PHP_INI_ALL PHP 4.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
report_memleaks "1" PHP_INI_ALL PHP 4.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
track_errors "0" PHP_INI_ALL  
html_errors "1" PHP_INI_ALL PHP <= 4.2.3'te PHP_INI_SYSTEM.
xmlrpc_errors "0" PHP_INI_SYSTEM PHP 4.1.0'dan beri kullanılabilmektedir.
xmlrpc_error_number "0" PHP_INI_ALL PHP 4.1.0'dan beri kullanılabilmektedir.
docref_root "" PHP_INI_ALL PHP 4.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
docref_ext "" PHP_INI_ALL since PHP 4.3.2'den beri kullanılabilmektedir.
error_prepend_string NULL PHP_INI_ALL  
error_append_string NULL PHP_INI_ALL  
error_log NULL PHP_INI_ALL  
syslog.facility "LOG_USER" PHP_INI_SYSTEM PHP 7.3.0 ve sonrasında mevcuttur.
syslog.filter "no-ctrl" PHP_INI_ALL PHP 7.3.0 ve sonrasında mevcuttur.
syslog.ident "php" PHP_INI_SYSTEM PHP 7.3.0 ve sonrasında mevcuttur.
PHP_INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları için Yapılandırma ayarlarının yeri bölümüne bakınız.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

error_reporting integer

Hata raporlama seviyesini tanımlar. Değiştirge olarak ya bir bit alanını ifade eden bir tamsayı ya da isimli sabitler verilebilir. Hata raporlama seviyeleri ve sabitleri Öntanımlı Sabitler sayfasında ve php.ini içinde açıklanmıştır. Hata raporlama seviyesini çalışma anında belirtmek için error_reporting() işlevini kullanabilirsiniz. Ayrıca, display_errors yönergesine de bakınız.

PHP 5.3 ve sonrasında öntanımlı değer: E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED. E_NOTICE, E_STRICT ve E_DEPRECATED seviyesinden hatalar burada gösterilmez. Bunları yazılımınızı geliştirirken kendiniz ekleyebilirsiniz. PHP 5.3.0 öncesinde öntanımlı değer: is E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT. PHP 4 için öntanımlı değer: E_ALL & ~E_NOTICE.

Bilginize:

E_NOTICE seviyesindeki hataların geliştirme aşamasında gösterilmesinin bazı yararları vardır. Hata ayıklama amacıyla kullanıldığında E_NOTICE iletileri kodunuzdaki olası hatalar hakkında sizi uyarır. Örneğin atanmamış değerlerin kullanımı hakkında bir uyarı alırsınız. Özellikle yazım hatalarını bulmakta yardımcı olarak hata ayıklamakla zaman kaybetmekten sizi kurtarır. E_NOTICE iletileri kötü yazım tarzı için de sizi uyarır. Örneğin, PHP "item" indisini bir sabit olarak ele almayı deneyeceğinden $arr[item] yerine $arr['item'] yazmak daha iyidir. Belirttiğiniz indis bir sabit değilse PHP bunu dizinin bir anahtarı (dizgesel indisi) olarak kabul edecektir.

Bilginize:

PHP 5.4.0 öncesinde E_ALL ile birlikte açıkça belirtilmedikçe E_STRICT seviyesinden hata raporları etkin olmayacaktır. PHP 5.4.0 sonrasında E_STRICT seviyesinden hataların geliştirme aşamasında gösterilmesinin bazı yararları vardır. STRICT iletiler, kodunuzun en iyi birlikte çalışabilirliğini ve iletilebilirliğini sağlamaya yardımcı olabilecek öneriler sunar. Bu iletiler, duruk olmayan yöntemlerin duruk olarak çağrılması, kullanılan bir özellik tanımlıyken uyumlu bir sınıf tanımında tekrar tanımlanması ve PHP 5.3'ten önce bazı kullanımdan kaldırılmış özelliklerin (örnekleme sırasında nesnelerin başvuruya göre atanması gibi) E_STRICT hatası ataması gibi şeyler içerebilir.

Bilginize: PHP dışında PHP sabitleri

httpd.conf gibi PHP dışı yerlerde PHP sabitlerini kullanmak isterseniz, bunların tamsayı değerlerini kullanmak zorunda kalmak anlamlarını anlamayı zorlaştırdığı için elverişli olmayacaktır. Zamanla başka hata seviyeleri ekleneceğinden azami değer de (E_ALL değeri) değişecektir. Bu bakımdan E_ALL yerine şimdiki ve gelecekteki tüm bit alanlarını kapsamak üzere 2147483647 gibi büyük bir değer kullanabilirsiniz (E_ALL'dan başka tüm hataları da içerir).

display_errors string

Hataların çıktının bir parçası olarak ekrana basılıp basılmayacağını veya bunların kullanıcıdan gizlenip gizlenmeyeceğini belirler.

"stderr" değeri hataları stdout (standart çıktı) yerine stderr'e (standart hataya) gönderir. Bu değer PHP'nin 5.2.4 sürümünden beri kullanılabilmektedir. Eski sürümlerde bu yönerge sadece boolean türünde değer kabul ederdi.

Bilginize:

Bu özellik sizi geliştirme aşamasında desteklemek amacıyla konmuştur ve kullanıcıya yönelik işlemler için asla kullanılmamalıdır.

Bilginize:

Bu yönergeye çalışma anında (ini_set() ile) değer atanabilse de, eğer betik ölümcül bir hataya sahipse bunun herhangi bir etkisi olmayacaktır. Bunun sebebi çalışma anında istenen eylemin yerine getirilmeyecek olmasıdır.

display_startup_errors boolean

display_errors etkin olsa bile PHP ilk başlatılırken oluşan hatalar gösterilmez. Hata ayıklamıyorsanız display_startup_errors yönergesinin değerini off olarak bırakın.

log_errors boolean

Betiğin hata iletilerinin sunucunun hata günlüğüne veya error_log ile belirtilen dosyaya kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirler. Bu seçenek sunucuya özgüdür.

Bilginize:

Sitenizde hataları kullanıcıya göstermek yerine hata günlüklerine kaydetmenizi hararetle tavsiye ederiz.

log_errors_max_len integer

Hata günlüğü iletilerinin azami uzunluğunu bayt cinsinden belirlemek için kullanılır. Kaynak hakkındaki error_log bilgisi buna eklenir. 1024 öntanımlı değer olup, 0 belirtildiği takdirde hata günlüğü iletilerininin uzunlukları sınırlanmaz. Bu uzunluk günlüğe kaydedilen ve gösterilen hata iletilerinden başka $php_errormsg iletilerine de uygulanır fakat error_log() gibi açıkça çağrılan işlevlerde uygulanmaz.

int türünde bir değer kullanıldığında değer baytların sayısıdır. Büyük bayt değerleri için kullanılabilecek birimlerin gösterimleri hakkında bilgiyi bu SSS altında bulabilirsiniz.
ignore_repeated_errors boolean

Yinelenen hata iletileri günlüğe kaydedilmez. ignore_repeated_source yönergesinin değeri true olmadıkça yinelenen hataların aynı dosyanın aynı satırında oluşması gerekir.

ignore_repeated_source boolean

Yinelenen iletiler yok sayılırken ileti kaynağının da yoksayılmasını sağlar. Bu yönergenin değeri On olduğu takdirde, farklı dosyalardan veya farklı satırlardan kaynaklanan yinelenmiş iletileri hata günlüklerine kaydedemezsiniz.

report_memleaks boolean

Bu yönergenin değeri Off olduğu takdirde, bellek sızıntıları (stdout'ta veya günlük dosyasında) gösterilmez. Bu sadece, hata ayıklama derlemesinde ve error_reporting yönergesinde E_WARNING listeye dahil edilmişse etkilidir.

track_errors boolean

Bu yönergenin değeri On olduğu takdirde, son hata iletisi daima $php_errormsg değişkenine atanır.

html_errors boolean

Hata iletilerine HTML etiketleri dahil edilmez. Yeni HTML hataları biçeminde, doğrudan kullanıcıyı hatayı veya hataya sebep olan işlemi açıklayan bir sayfaya yönlendiren tıklanabilir hatalar üretilir. Bu gönderimler docref_root ve docref_ext yönergelerinden etkilenir.

xmlrpc_errors boolean

Normal hata raporlaması kapatılıp, hatalar XML-RPC hata iletileri olarak biçemlenir.

xmlrpc_error_number integer

XML-RPC hata dizisinin faultCode elemanının değeri olarak bu değer kullanılır (bkz. xmlrpc_is_fault()).

docref_root string

Yeni hata biçemi, hatayı veya hataya sebep olan işlemi açıklayan bir sayfaya bir gönderim içerir. Bu gönderimin bir kılavuz sayfasına yönlendirmesi durumunda, kılavuzun dilinizdeki çevirisini indirebilir ve bu yerel kopyanın bulunduğu yeri bu yönergede belirtebilirsiniz. Örneğin, kılavuzun yerel kopyasına "/manual/" ile erişilebiliyorsa bunu docref_root=/manual/ şeklinde belirtebilirsiniz. Buna ek olarak, kopyanızın dosya uzantısını docref_ext yönergesinde belirtebilirsiniz (örnek: docref_ext=.html). Harici kaynaklara gönderimler de mümkündür. Örnekler: docref_root=http://manual/en/ veya docref_root="http://landonize.it/?how=url&theme=classic&filter=Landon &url=http%3A%2F%2Fwww.php.net%2F"

Bazı durumlarda docref_root değerinin sonuna bir bölü çizgisi "/" eklemeniz gerekebilir. Fakat yukarıdaki ikinci örnekteki gibi bir durumda buna asla gerek yoktur.

Bilginize:

Bu özellik, bir işlevin açıklamasına bakmayı kolaylaştırması nedeniyle daha ziyade geliştirme aşamasında kullanmanız için tasarlanmıştır. Hataları son kullanıcıya göstermek amacıyla kullanılmamalıdır.

docref_ext string

docref_root yönergesine bakınız.

Bilginize:

docref_ext değeri bir nokta "." ile başlamalıdır.

error_prepend_string string

Bir hata iletisinden önce çıktılanacak dizge.

error_append_string string

Bir hata iletisinden sonra çıktılanacak dizge.

error_log string

Hataların kaydedileceği dosyanın adı. Dosya, HTTP sunucunun kullanıcısı tarafından yazılabilir olmalıdır. Eğer syslog özel değeri kullanılmışsa hatalar bir dosya yerine sistemin hata günlüğüne gönderilir (Unix'te syslog(3), Windows NT'de olay günlüğü). Windows 95'te sistem günlükçüsü desteği yoktur. Ayrıca, syslog() işlevine de bakınız. Yönerge tanımsız bırakılmışsa hatalar SAPI hata günlükçüsüne gönderilir. Örneğin bu, Apache'nin hata günlüğü veya CLI için stderr olabilir.

syslog.facility string

İletiyi ne tür bir uygulamanın günlüklediğini belirtir. Sadece "syslog" içinde error_log etkinse etkilidir.

syslog.filter string

Günlüklenen iletileri süzecek süzgeçleri belirler. İzin verilen karakterler değiştirilmeden yazılır. Diğerleri \x ile öncelenen onaltılk karşılıkları ile belirtilir. 3 süzgeç türü desteklenmektedir:

  • all – tüm karakterler
  • no-ctrl – denetim karakterleri hariç tüm karakterler
  • ascii – basılabilir tüm ASCII karakterler ve NL
Sadece "syslog" içinde error_log etkinse etkilidir.

syslog.ident string

Specifies the ident string which is prepended to every message. Only effective if error_log is set to "syslog".

add a note add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
44
cjakeman at bcs dot org
11 years ago
Using
<?php ini_set('display_errors', 1); ?>
at the top of your script will not catch any parse errors. A missing ")" or ";" will still lead to a blank page.

This is because the entire script is parsed before any of it is executed. If you are unable to change php.ini and set

display_errors On

then there is a possible solution suggested under error_reporting:

<?php
error_reporting
(E_ALL);
ini_set("display_errors", 1);
include(
"file_with_errors.php");
?>


[Modified by moderator]

You should also consider setting error_reporting = -1 in your php.ini and display_errors = On if you are in development mode to see all fatal/parse errors or set error_log to your desired file to log errors instead of display_errors in production (this requires log_errors to be turned on).
up
14
ohcc at 163 dot com
4 years ago
If you set the error_log directive to a relative path, it is a path relative to the document root rather than php's containing folder.
up
1
php dot net at sp-in dot dk
6 years ago
There does not appear to be a way to set a tag / ident / program for log entries in the ini file when using error_log=syslog.  When I test locally, "apache2" is used.
However, calling openlog() with an ident parameter early in your script (or using an auto_prepend_file) will make PHP use that value for all subsequent log entries. closelog() will restore the original tag.

This can be done for setting facility as well, although the original value does not seem to be restored by closelog().
up
-1
Roger
1 year ago
When `error_log` is set to a file path, log messages will automatically be prefixed with timestamp [DD-MMM-YYYY HH:MM:SS UTC].  This appears to be hard-coded, with no formatting options.
up
-21
jaymore at gmail dot com
4 years ago
Document says
So in place of E_ALL consider using a larger value to cover all bit fields from now and well into the future, a numeric value like 2147483647 (includes all errors, not just E_ALL).

But it is better to set "-1" as the E_ALL value.
For example, in httpd.conf or .htaccess, use
php_value error_reporting -1
to report all kind of error without be worried by the PHP version.
To Top