$php_errormsg

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

$php_errormsgÖnceki hata iletisi

Uyarı

Bu özelliğin kullanımı PHP 7.2.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Bunun yerine error_get_last() işlevini kullanın.

Açıklama

$php_errormsg PHP tarafından üretilen son hata iletisinin metnini içeren bir değişkendir. Bu değişken sadece hatanın oluştuğu alan içinde ve sadece track_errors ayar seçeneği açıldıysa (öntanımlı değeri kapalıdır) geçerlidir.

Uyarı

Eğer kullanıcı tanımlı bir hata işleyici (set_error_handler()) atanmışsa $php_errormsg değişkenine sadece hata işleyici false döndürürse bir değer atanır.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 $php_errormsg'nin kullanımına sebep olan track_errors kaldırıldı.
7.2.0 $php_errormsg'nin kullanımına sebep olan track_errors kullanımdan kaldırıldı.

Örnekler

Örnek 1 - $php_errormsg örneği

<?php
@strpos();
echo
$php_errormsg;
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Wrong parameter count for strpos()

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
10
quickshiftin at gmail dot com
10 years ago
While $php_errormsg is a global, it is not a superglobal.

You'll have to qualify it with a global keyword inside a function.

<?php
function checkErrormsg()
{
global
$php_errormsg;
@
strpos();
return
$php_errormsg;
}
?>
up
3
ryan kulla
14 years ago
Note: This variable doesn't seem to get populated if you're running Xdebug.
up
0
myuezhu at gmail dot com
6 years ago
$php_errormsg does not contain the error message generated inside a function. See the example below:
<?php
@strpos();
function
checkErrormsg()
{
global
$php_errormsg;
echo
"First Error is: $php_errormsg <br />";
@
ini_set();
echo
"Error is: $php_errormsg";
}
checkErrormsg();
?>
This will output:
First Error is: strpos() expects at least 2 parameters, 0 given
Error is: strpos() expects at least 2 parameters, 0 given
up
-5
josh at karmabunny dot com dot au
12 years ago
The track_errors parameter is PHP_INI_ALL, so you can use code like this:

<?php
ini_set
('track_errors', 1);

$result = @do_risky_thing();
if (!
$result) {
echo
'<p>Error' . htmlspecialchars($php_errormsg) . '</p>';
}

ini_set('track_errors', 0);
?>
To Top