$_COOKIE

$HTTP_COOKIE_VARS [kullanımdan kalktı]

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

$_COOKIE -- $HTTP_COOKIE_VARS [kullanımdan kalktı]HTTP Çerezleri

Açıklama

Geçerli betiğe HTTP Çerezleri üzerinden aktarılan bütünleşik bir değişken dizisi

$HTTP_COOKIE_VARS aynı başlangıç bilgisini içerir, fakat süper küresel değildir. ($HTTP_COOKIE_VARS ve $_COOKIE farklı değişkenlerdir ve PHP de bu şekilde ele alır.)

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.1.0 $_COOKIE ortaya çıkmış ve $HTTP_COOKIE_VARS kullanımdan kaldırılmıştır.

Örnekler

Örnek 1 $_COOKIE örneği

<?php
echo 'Merhaba ' htmlspecialchars($_COOKIE["isim"]) . '!';
?>

"isim" çerezinin önceden atandığı varsayılmıştır.

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Merhaba Yaşar!

Notlar

Bilginize:

Bu bir süper küreseldir. Yani bir betiğin her yerinde geçerlidir. Değişkene işlevler ve yöntemlerin içinden erişmek için global $değişken; deyimine gerek yoktur.

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
72
kiril (at) atern (dot) us
4 years ago
To clarify the previously posted note:

Dots (.) and spaces ( ) in cookie names are being replaced with underscores (_).
up
67
k dot andris at gmail dot com
5 years ago
beware, dots (.) in cookie names are replaces by underscores (_)
up
5
alexander-schranz at NO_SPAM dot hotmail dot com
2 years ago
Cookies with the same name the first cookie is used. Clients will send cookies with longer path before cookies with shorter path. This comes from RFC 6265 which says "Cookies with longer paths are listed before cookies with shorter paths.". So you get the best matching cookie for your current request.
To Top