PHP 8.1.2 Released!

$_COOKIE

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

$_COOKIEHTTP Çerezleri

Açıklama

Geçerli betiğe HTTP Çerezleri üzerinden aktarılan bütünleşik bir değişken dizisi

Örnekler

Örnek 1 $_COOKIE örneği

<?php
echo 'Merhaba ' htmlspecialchars($_COOKIE["isim"]) . '!';
?>

"isim" çerezinin önceden atandığı varsayılmıştır.

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Merhaba Yaşar!

Notlar

Bilginize:

Bu bir süper küreseldir. Yani bir betiğin her yerinde geçerlidir. Değişkene işlevler ve yöntemlerin içinden erişmek için global $değişken; deyimine gerek yoktur.

add a note add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
61
kiril (at) atern (dot) us
5 years ago
To clarify the previously posted note:

Dots (.) and spaces ( ) in cookie names are being replaced with underscores (_).
up
61
k dot andris at gmail dot com
6 years ago
beware, dots (.) in cookie names are replaces by underscores (_)
up
-1
axodjakov at gmail dot com
6 months ago
$_COOKIE returns an array if there are more than one cookie saved under the given key.
up
-20
alexander-schranz at NO_SPAM dot hotmail dot com
3 years ago
Cookies with the same name the first cookie is used. Clients will send cookies with longer path before cookies with shorter path. This comes from RFC 6265 which says "Cookies with longer paths are listed before cookies with shorter paths.". So you get the best matching cookie for your current request.
To Top