PHP 8.2.0 Beta 3 available for testing

$_COOKIE

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

$_COOKIEHTTP Çerezleri

Açıklama

Geçerli betiğe HTTP Çerezleri üzerinden aktarılan bütünleşik bir değişken dizisi

Örnekler

Örnek 1 $_COOKIE örneği

<?php
echo 'Merhaba ' htmlspecialchars($_COOKIE["isim"]) . '!';
?>

"isim" çerezinin önceden atandığı varsayılmıştır.

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Merhaba Yaşar!

Notlar

Bilginize:

Bu bir süper küreseldir. Yani bir betiğin her yerinde geçerlidir. Değişkene işlevler ve yöntemlerin içinden erişmek için global $değişken; deyimine gerek yoktur.

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
70
k dot andris at gmail dot com
7 years ago
beware, dots (.) in cookie names are replaces by underscores (_)
up
66
kiril (at) atern (dot) us
6 years ago
To clarify the previously posted note:

Dots (.) and spaces ( ) in cookie names are being replaced with underscores (_).
up
-6
axodjakov at gmail dot com
1 year ago
$_COOKIE returns an array if there are more than one cookie saved under the given key.
To Top