PHP Kullanımı

Bu bölüm, PHP betiklerini yazarken karşılaşabileceğiniz hatalarla ilgili sıkça sorulan sorulardan oluşturulmuştur.

 1. PHP'deki bağımsız değişkenlerin sırasını hatırlayamadım, rasgele midir?
 2. Bir formdan gelen veriyi işleyebileceğim genel amaçlı bir PHP betiği yazmak istiyorum. Hangi POST değişkenlerinin kullanılabilir olduğunu nasıl bileceğim?
 3. Benim bütün tek tırnakları bir tersbölü ile öncelemem lazım. Bunu bir düzenli ifade ile nasıl yapabilirim? Ayrıca, " imlerini \" ve \ imlerini de \\ biçimine çevirmek istiyorum.
 4. Aşağıdakini gerçeklerken çıktı yanlış sırada basılıyor: <?php function işlevim($bağımsız_değişken) { echo $bağımsız_değişken + 10; } $değişken = 10; echo "işlevim($değişken) = " . işlevim($değişken); ?> Neyi yanlış yapıyorum?
 5. Hey, satırsonu karakterleri nereye gitti? <pre> <?php echo "Bu ilk satır olmalı."; ?> <?php echo "Bu da ilk satırın altındaki satır olmalı."; ?> </pre>
 6. Şöyle bir ileti alıyorum: 'Warning: Cannot send session cookie - headers already sent...' veya 'Cannot add header information - headers already sent...'. (Tercümesi: 'Uyarı: Oturum çerezleri gönderilemiyor - başlıklar zaten gönderilmişti...' veya 'Başlık bilgisi eklenemiyor - başlıklar zaten gönderilmişti...')
 7. İstek başlığındaki bilgiye doğrudan erişmem gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirim?
 8. IIS ile kimlik doğrulaması yapmaya çalışırken şunu alıyorum: 'No Input file specified' (Türkçesi: 'Girdi dosyası belirtilmemiş').
 9. Windows: IIS kullanarak diğer bilgisayardaki paylaşımlı dosyalara erişemiyorum.
 10. PHP betiklerinde nasıl XML kullanabilirim? <?xml etiketlerinde sorun çıkarıyor!
 11. PHP'de kullanabileceğim değişkenlerin tam listesini nerede bulabilirim?
 12. PDFLib gibi ticari ve özgür olmayan kütüphaneleri kullanmaksızın PDF dosyaları nasıl üretebilirim?
 13. Bazı PHP yönergeleri büyük bayt değerleri için Kilobayt, Megabayt birimlerin kısaltmalarını kabul edebiliyor. Bu birimlerin tam listesini nerede bulabilirim?
PHP'deki bağımsız değişkenlerin sırasını hatırlayamadım, rasgele midir?

PHP yüzlerce harici kütüphaneyi bir araya getiren bir yapıştırıcıdır, dolayısıyla bu bazı düzensizliklere yol açar. Böyle düzensizlikler için basit bir kural uygulanır:

Dizi işlevlerinin bağımsız değişkenleri "iğne, samanlık" diye dizilirken dizge işlevlerinin bağımsız değişkenleri tersine "samanlık, iğne" diye dizilir.

Bir formdan gelen veriyi işleyebileceğim genel amaçlı bir PHP betiği yazmak istiyorum. Hangi POST değişkenlerinin kullanılabilir olduğunu nasıl bileceğim?

PHP, $_POST süper küreseli gibi bir çok öntanımlı değişkene sahiptir. POST yöntemi ile gönderilmiş değerleri bir ilişkisel dizi olarak $_POST üzerinden döngüye sokabilirsiniz. Örnek olarak, foreach ile basit bir döngü oluşturup boş değerleri empty() ile tespit edip bütün değerleri basalım:

<?php
$empty
= $post = array();
foreach (
$_POST as $varname => $varvalue) {
if (empty(
$varvalue)) {
$empty[$varname] = $varvalue;
} else {
$post[$varname] = $varvalue;
}
}

print
"<pre>";
if (empty(
$empty)) {
print
"POST ile gönderilen boş değer yok; değerler:\n";
var_dump($post);
} else {
print
count($empty) . " boş değer var.\n";
print
"Boş olmayanlar:\n"; var_dump($post);
print
"Boş olanlar:\n"; var_dump($empty);
exit;
}
?>

Benim bütün tek tırnakları bir tersbölü ile öncelemem lazım. Bunu bir düzenli ifade ile nasıl yapabilirim? Ayrıca, " imlerini \" ve \ imlerini de \\ biçimine çevirmek istiyorum.

Bunun bir veritabanı için yapıldığını varsayarak, veritabanı ile gelen önceleme mekanizması kullanılabilir. Örneğin, MySQL ile mysql_real_escape_string(), PostgreSQL ile pg_escape_string() işlevi kullanılır. Ayrıca, PHP kodu için daha genel amaçlı olarak addslashes() ve stripslashes() işlevleri de vardır.

Aşağıdakini gerçeklerken çıktı yanlış sırada basılıyor:
<?php
function işlevim($bağımsız_değişken)
{
echo
$bağımsız_değişken + 10;
}
$değişken = 10;
echo
"işlevim($değişken) = " . işlevim($değişken);
?>
Neyi yanlış yapıyorum?

İşlevinizin sonucunu bir ifadede kullanmak istiyorsanız (yukarıdaki örnekte yapıldığı gibi dizgeleri ardarda eklemek gibi), işlevinizin sonucu return ile döndürmesi echo ile çıktılamaması gerekir.

Hey, satırsonu karakterleri nereye gitti?
<pre>
<?php echo "Bu ilk satır olmalı."; ?>
<?php
echo "Bu da ilk satırın altındaki satır olmalı."; ?>
</pre>

PHP'de, bir kod bloğu ya "?>" ya da "?>\n" (burada \n satırsonu karakteridir) ile biter. PHP blokların sonundaki satırsonu karakterlerini yoksaydığından yukarıdaki örnekte çıktılanan iki satır aynı satıra basılacaktır. Yani, her bloktan sonra bir satırsonu karakteri basılmasını istiyorsanız fazladan bir satırsonu karakteri yerleştirmeniz (bloklar arasına boş bir satır girmek) gerekir.

PHP bunu neden yapıyor? Normal HTML biçemlerken bloklardan sonra satırsonu karakterlerinin bulunması genelde istenmeyen bir durumdur ve PHP buna göre davranır. Bu böyle yapılmasaydı gereğinden fazla uzun satırlardan oluşan kodlar yazmak zorunda kalırdınız ve bu da kodlarınızın okunaklılığını azaltırdı.

Şöyle bir ileti alıyorum: 'Warning: Cannot send session cookie - headers already sent...' veya 'Cannot add header information - headers already sent...'. (Tercümesi: 'Uyarı: Oturum çerezleri gönderilemiyor - başlıklar zaten gönderilmişti...' veya 'Başlık bilgisi eklenemiyor - başlıklar zaten gönderilmişti...')

Başlıkları çıktı akımına eklemek için header(), setcookie() ve oturum işlevleri kullanmak gerekir. Bu işlevleri kullanmadan önce hiçbir çıktılama (HTML gibi) yapılmamış olması gerekir. headers_sent() işlevi betiğinizin evvelce başlıkları gönderip göndermediğinize bakacaktır. Ayrıca, Çıktı Denetim İşlevleri'ne de bakınız.

İstek başlığındaki bilgiye doğrudan erişmem gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirim?

PHP'yi bir Apache modülü olarak çalıştırıyorsanız getallheaders() işlevi istediğiniz şeyi yapacaktır. Aşağıdaki küçük kod tüm istek başlıklarını gösterecektir:

<?php
$başlıklar
= getallheaders();
foreach (
$başlıklar as $isim => $içerik) {
echo
"başlıklar[$isim] = $içerik<br />\n";
}
?>

Ayrıca bakınız: apache_lookup_uri(), apache_response_headers() ve fsockopen()

IIS ile kimlik doğrulaması yapmaya çalışırken şunu alıyorum: 'No Input file specified' (Türkçesi: 'Girdi dosyası belirtilmemiş').

IIS'nin güvenlik modeli bu noktada hata verecektir. Bu, IIS altında çalışan bütün CGI programlarının ortak sorunudur. Bu sorundan kurtulmanın tek yolu erişim için kimlik doğrulaması yapılacak dizinde girdi sayfası olarak (PHP ile çözümlenmeyecek) düz bir HTML sayfası oluşturmaktır. Ya bir META etiketi ile PHP dosyaya yönlendirme yaparsınız ya da sayfaya PHP dosya için bir bağlantı koyarsınız. Böylelikle PHP kimlik doğrulamasını doğru olarak yapacaktır. Bunun diğer NT HTTP sunucularını etkilememesi gerekir. Daha fazla bilgi için » http://support.microsoft.com/kb/q160422/ adresine ve bu kılavuzun HTTP Kimlik Doğrulaması bölümüne bakınız.

Windows: IIS kullanarak diğer bilgisayardaki paylaşımlı dosyalara erişemiyorum.

Internet Information Services Yöneticisini açın. PHP dosyanızı bulup özelliklerine gidin. Dosya Güvenliği sekmesine geçip, Anonim erişim ve kimlik doğrulama denetimi bölümlerini düzenleyin.

Anonim Erişim'i işaretsiz, Tümleşik Windows Kimlik Doğrulaması'nı işaretli bırakarak veya Anonim Erişim'i işaretleyip erişim izni vermek istediğiniz kullanıcıyı düzenleyerek sorunu çözümleyebilirsiniz.

PHP betiklerinde nasıl XML kullanabilirim? <?xml etiketlerinde sorun çıkarıyor!

<?xml etiketlerini PHP kodu içinde doğrudan kullanmak isterseniz, PHP'nin kısa etiketlerini, short_open_tags yönergesine 0 değerini atamak suretiyle devre dışı bırakmanız gerekir. Bu yönergeye ini_set() işleviyle değer atayamazsınız. short_open_tags yönergesinin değerinin ne olduğuna bakmaksızın bu etiketi şöyle de kullanabilirsiniz: <?php echo '<?xml'; ?>. Bu yönergenin öntanımlı değeri On'dur.

PHP'de kullanabileceğim değişkenlerin tam listesini nerede bulabilirim?

Betiğinizde kullanılabilecek öntanımlı değişkenlerin bir kısmını içeren Öntanımlı Değişkenler bölümünü okuyunuz. Kullanılabilecek değişkenlerin ve daha pek çok şeyin tam bir listesini elde etmek için phpinfo() işlevini kullanabilirsiniz. HTML formları, çerezler ve URL'ler gibi kaynaklardan elde edilen harici değişkenlerle ilgili senaryoların açıklandığı Dış Kaynaklı Değişkenler bölümünü de okumayı unutmayın.

PDFLib gibi ticari ve özgür olmayan kütüphaneleri kullanmaksızın PDF dosyaları nasıl üretebilirim?

PHP ile yazılmış bir kaç seçenek var: » FPDF ve » TCPDF.

Bazı PHP yönergeleri büyük bayt değerleri için Kilobayt, Megabayt birimlerin kısaltmalarını kabul edebiliyor. Bu birimlerin tam listesini nerede bulabilirim?

Kilobaytlar için K, Megabaytlar için M ve Gigabaytlar için G kullanılabilmektedir. Bunlar harf büyüklüğüne duyarlıdır. Belirtilmedikleri takdirde değerin bayt sayısını gösterdiği varsayılır. 1K bir Kilobayta veya 1024 bayta, 1M ise bir Megabayta veya 1048576 bayta eşittir. Bu birimlerin kısa gösterimlerini php.ini dışında ve ini_set() işlevinde kullanabilirsiniz. Sayısal değerler int türüne dönüştürülür. Örneğin, 0.5M değeri 0 olur.

Bilginize: kilobayt mı, kibibayt mı?

PHP gösteriminde bir kilobayt 1024 bayta eşittir. IEC standardı bunu kibibayt olarak adlandırır. Özetle: k veya K = 1024 bayt.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
18
robjbrain at gmail dot com
7 years ago
There is no error message given if you accidentally use KB, MB or GB instead of K, M or G. From what I can tell the alphabetic characters will be ignored and it will be treated as bytes, so 1GB actually equals 1 Byte. phpinfo() and ini_get() will report what you have written e.g. 1GB, so it will not be clear that there is anything wrong with your setting even though there is.
To Top