PHP 8.1.0 Released!

return

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

return program denetimini çağrıldığı modüle döndürür ve program kendinden sonra gelen ifadeden itibaren çalışmayı sürdürür

Bir işlevin içinde kullanıldığında, return deyimi çalışmakta olan işlevi hemen sonlandırıp değiştirgesini çağrılan işlevin değeri olarak döndürür. return ayrıca, bir betiğin veya bir eval() deyiminin çalışmasını sonlandırmak için de kullanılabilir.

Betik genelinde çağrıldığında, betik dosyasının çalışmasını sonlandırılır. Eğer dosya include ya da require ile betik dosyasına dahil edilmiş bir dosya ise, return deyimi akış denetiminin ana dosyaya aktarılmasını sağlar. Dahası, return deyiminin çağrıldığı dosya include ile dahil edilmişse return değeri include çağrısının değeri olarak dönecektir. return ana betik dosyasının içinden çağrıldığı takdirde, betiğin çalışması sonlandırılacaktır. Eğer return deyiminin çağrıldığı dosya, ismi php.ini içindeki auto_prepend_file veya auto_append_file yapılandırma seçenekleri ile atanan bir dosya ise bu betik dosyasının da çalışmasını sonlandıracaktır.

Daha fazla bilgi için, Dönüş değerleri bölümüne bakınız.

Bilginize: return bir işlev değil bir dil oluşumu olduğundan, değiştirgesini içeren parantez yalnızca değiştirge bir ifade içeriyorsa zorunludur. Bir değişken döndürürken genellikle parantez kullanılmaz ve kullanılmaması önerilir.

Bilginize: Değiştirgesiz kullanılacaksa parantez konulmamalıdır bu durumda dönen değer null olur. Değiştirge içermeyen parantez kullanımı bir çözümleme hatası ile sonuçlanır.

PHP 7.1.0'dan itibaren, değiştirgeli dönüş ifadelerinin E_COMPILE_ERROR'u tetiklediği durumda, dönüş türü void olmadığı sürece değiştirgesiz return deyimleri de E_COMPILE_ERROR'u tetikler.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
173
warhog at warhog dot net
15 years ago
for those of you who think that using return in a script is the same as using exit note that: using return just exits the execution of the current script, exit the whole execution.

look at that example:

a.php
<?php
include("b.php");
echo
"a";
?>

b.php
<?php
echo "b";
return;
?>

(executing a.php:) will echo "ba".

whereas (b.php modified):

a.php
<?php
include("b.php");
echo
"a";
?>

b.php
<?php
echo "b";
exit;
?>

(executing a.php:) will echo "b".
up
65
J.D. Grimes
8 years ago
Note that because PHP processes the file before running it, any functions defined in an included file will still be available, even if the file is not executed.

Example:

a.php
<?php
include 'b.php';

foo();
?>

b.php
<?php
return;

function
foo() {
     echo
'foo';
}
?>

Executing a.php will output "foo".
To Top