PHP 7.4.8 Released!

Giriş

Bütün PHP betikleri bir dizi deyimden oluşur. Bir deyim; bir atama, bir işlev çağrısı, bir döngü, bir koşullu deyim hatta hiçbir şey yapmayan bir deyim (boş bir deyim) olabilir. Deyimler bir noktalı virgülle sonlandırılır. Ek olarak, deyimler kaşlı ayraçlar içine alınarak deyim grupları haline getirilebilirler. Bir deyim grubu da kendi başına bir deyim olarak kabul edilir. Bu fasılda deyim türlerinden bahsedeğiz.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Hayley Watson
6 days ago
Statements "usually" end with a semicolon. In particular, statements that are statement-groups end with the "}", and a closing "?>" is also enough to end a statement (and turn off parsing, of course).

Writing "};" is wrong and can lead to bugs because now there's one of those "empty" statements in there that could potentially mess with control flow.
To Top