SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

break

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

break deyimi, for, foreach, while, do-while ve switch yapılarının çalışmasını sonlandırmak için kullanılır.

break deyiminde istenirse bir sayısal ifade belirtilebilir. Bu sayı iç içe yapılardan içten dışa kaç yapının aynı anda durdurulacağını belirler. Öntanımlı değer 1 olup sadece ilk yapının çalışması sonlandırılır.

<?php
$arr 
= array('sıfır''bir''iki''üç''dur''dört''beş');
foreach (
$arr as $val) {
    if (
$val == 'dur') {
        break;    
/* Burada 'break 1;' de yazabilirsiniz. */
    
}
    echo 
"$val<br />\n";
}

/* Sayısal değer kullanımı. */

$i 0;
while (++
$i) {
    switch (
$i) {
    case 
5:
        echo 
"5'de<br />\n";
        break 
1;  /* Yalnızca switch'ten çıkar. */
    
case 10:
        echo 
"10'da; çıkılıyor<br />\n";
        break 
2;  /* switch ve while'dan aynı anda çıkılır. */
    
default:
        break;
    }
}
?>

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
13
ei dot dwaps at gmail dot com
1 year ago
You can also use break with parentheses: break(1);

Note:
Using more nesting level leads to fatal error:

<?php
while (true) {
    foreach ([
1, 2, 3] as $value) {
      echo
'ok<br>';
      break
3; // Fatal error: Cannot 'break' 3 levels
   
}
    echo
'jamais exécuter';
    break;
  }
?>
up
-23
mparsa1372 at gmail dot com
1 year ago
The break statement can also be used to jump out of a loop.

This example jumps out of the loop when x is equal to 4:

<?php
for ($x = 0; $x < 10; $x++) {
  if (
$x == 4) {
    break;
  }
  echo
"The number is: $x <br>";
}
?>
To Top