break

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

break deyimi, for, foreach, while, do-while ve switch yapılarının çalışmasını sonlandırmak için kullanılır.

break deyiminde istenirse bir sayısal ifade belirtilebilir. Bu sayı iç içe yapılardan içten dışa kaç yapının aynı anda durdurulacağını belirler. Öntanımlı değer 1 olup sadece ilk yapının çalışması sonlandırılır.

<?php
$arr 
= array('sıfır''bir''iki''üç''dur''dört''beş');
foreach (
$arr as $val) {
    if (
$val == 'dur') {
        break;    
/* Burada 'break 1;' de yazabilirsiniz. */
    
}
    echo 
"$val<br />\n";
}

/* Sayısal değer kullanımı. */

$i 0;
while (++
$i) {
    switch (
$i) {
    case 
5:
        echo 
"5'de<br />\n";
        break 
1;  /* Yalnızca switch'ten çıkar. */
    
case 10:
        echo 
"10'da; çıkılıyor<br />\n";
        break 
2;  /* switch ve while'dan aynı anda çıkılır. */
    
default:
        break;
    }
}
?>

break ile ilgili değişiklikler
Sürüm: Açıklama
7.0.0 switch veya bir döngü dışındaki break deyimleri artık derleme sırasında saptanmakta ve bir E_COMPILE_ERROR çıktılanmaktadır, evvelce çalışma anında saptanırdı.
5.4.0 break 0; artık geçersiz. Önceki sürümlerde break 1; ile aynı kabul edilirdi.
5.4.0 Sayı yerine değişken aktarımı kaldırıldı. (örn, $num = 2; break $num;)

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
188
steve at electricpocket dot com
7 years ago
A break statement that is in the outer part of a program (e.g. not in a control loop) will end the script. This caught me out when I mistakenly had a break in an if statement

i.e.

<?php
echo "hello";
if (
true) break;
echo
" world";
?>

will only show "hello"
up
30
traxer at gmx dot net
14 years ago
vlad at vlad dot neosurge dot net wrote on 04-Jan-2003 04:21

> Just an insignificant side not: Like in C/C++, it's not
> necessary to break out of the default part of a switch
> statement in PHP.

It's not necessary to break out of any case of a switch  statement in PHP, but if you want only one case to be executed, you have do break out of it (even out of the default case).

Consider this:

<?php
$a
= 'Apple';
switch (
$a) {
    default:
        echo
'$a is not an orange<br>';
    case
'Orange':
        echo
'$a is an orange';
}
?>

This prints (in PHP 5.0.4 on MS-Windows):
$a is not an orange
$a is an orange

Note that the PHP documentation does not state the default part must be the last case statement.
up
-38
RK
9 years ago
If the numerical argument is higher than the number of things which can be broken out of, it seems to me like the execution of the entire program is stopped.
My program had 8 nested loops. Didn't bother counting them, but wrote: break 10. - Result: Code following the loops was not processed.
To Top