break

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

break deyimi, for, foreach, while, do-while ve switch yapılarının çalışmasını sonlandırmak için kullanılır.

break deyiminde istenirse bir sayısal ifade belirtilebilir. Bu sayı iç içe yapılardan içten dışa kaç yapının aynı anda durdurulacağını belirler. Öntanımlı değer 1 olup sadece ilk yapının çalışması sonlandırılır.

<?php
$arr
= array('sıfır', 'bir', 'iki', 'üç', 'dur', 'dört', 'beş');
foreach (
$arr as $val) {
if (
$val == 'dur') {
break;
/* Burada 'break 1;' de yazabilirsiniz. */
}
echo
"$val<br />\n";
}

/* Sayısal değer kullanımı. */

$i = 0;
while (++
$i) {
switch (
$i) {
case
5:
echo
"5'de<br />\n";
break
1; /* Yalnızca switch'ten çıkar. */
case 10:
echo
"10'da; çıkılıyor<br />\n";
break
2; /* switch ve while'dan aynı anda çıkılır. */
default:
break;
}
}
?>

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
5
ei dot dwaps at gmail dot com
3 years ago
You can also use break with parentheses: break(1);

Note:
Using more nesting level leads to fatal error:

<?php
while (true) {
foreach ([
1, 2, 3] as $value) {
echo
'ok<br>';
break
3; // Fatal error: Cannot 'break' 3 levels
}
echo
'jamais exécuter';
break;
}
?>
To Top