include_once

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

include_once deyimi belirtilen dosyayı betiğin çalışması esnasında okur ve çalıştırır. Bu deyimin çalışma biçimi include deyimi ile benzerdir, tek farkı kendisiyle dahil edilmiş bir dosya, betiğin başka bir yerinde tekrar dahil edilmek istenirse buna izin vermemesidir. include_once true döndürür.

include_once deyimi, bir betiğin çalışması esnasında aynı dosyanın bir kereden fazla dahil edilme ihtimaline karşı, bu dosyanın yalnızca bir kere dahil edileceğinden emin olunmak istenirse kullanılmalıdır. Bu sayede işlev bildirimlerinin yinelenmesi, değişkenlere tekrar değer atanması gibi sorunlar ortaya çıkmaz.

Bu işlevin nasıl çalıştığı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için include belgesine bakınız.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top