PHPCon Poland 2024

elseif/else if

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

elseif, isminden de anlaşılacağı gibi, if ve else deyimlerinin biraraya gelmesiyle oluşur. else gibi, orijinal if ifadesinin false döndürdüğü durumda farklı bir deyimin çalıştırılması için kullanılır. Ancak, else'ten farklı olarak, ilgili deyimi sadece kendisine ait koşullu ifade true değerini döndürdüğü takdirde çalıştıracaktır. Örneğin, aşağıdaki kod a büyüktür b, a eşittir b ya da a küçüktür b iletisini görüntüleyecektir:

<?php
if ($a > $b) {
echo
"a büyüktür b";
} elseif (
$a == $b) {
echo
"a eşittir b";
} else {
echo
"a küçüktür b";
}
?>

Aynı if deyimine ait birden çok elseif bulunabilir. İlk önce hangi elseif deyimi true değerini döndürürse (eğer döndüren varsa) o deyim çalıştırılır. Bu deyim 'elseif' biçiminde tek sözcük olarak kullanılabileceği gibi, 'else if' biçiminde iki sözcük olarak da kullanılabilir, sonuç aynı olacaktır. Sözdiziminin anlamlandırılması açısından küçük bir farklılık olsa da (C dilinde de böyledir) sonuç olarak her ikisi de aynı sonucu üretecektir.

elseif ifadesi yalnızca kendisinden önceki if ifadesi ve bu ifadeye bağlı kendisinden önce gelen diğer tüm elseif ifadeleri false ile sonuçlandığında çalıştırılır ve true olarak değerlendirilir.

Bilginize: elseif (tek sözcük) ve else if (iki sözcük), yukarıdaki örnekten anlaşılacağı üzere sadece kaşlı ayraçlar kullanıldığı zaman tamamen aynı şekilde ele alınır. if ve elseif için iki noktalı sözdizimi kullanıldığında elseif iki sözcüğe ayrılmamalıdır, yoksa PHP bir çözümleme hatası vererek başarısız olur.

<?php

/* Yanlış Yöntem: */
if ($a > $b):
echo
$a." büyüktür ".$b;
else if (
$a == $b): // Bu derlenmez.
echo "Üstteki satır bir çözümleme hatasına yol açar.";
endif;


/* Doğru Yöntem: */
if ($a > $b):
echo
$a." büyüktür ".$b;
elseif (
$a == $b): // Sözcüklerin birleşik oluşuna dikkat!
echo $a." eşittir ".$b;
else:
echo
$a." ne büyük ne de eşittir ".$b;
endif;

?>

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-9
Vladimir Kornea
17 years ago
The parser doesn't handle mixing alternative if syntaxes as reasonably as possible.

The following is illegal (as it should be):

<?
if($a):
echo $a;
else {
echo $c;
}
?>

This is also illegal (as it should be):

<?
if($a) {
echo $a;
}
else:
echo $c;
endif;
?>

But since the two alternative if syntaxes are not interchangeable, it's reasonable to expect that the parser wouldn't try matching else statements using one style to if statement using the alternative style. In other words, one would expect that this would work:

<?
if($a):
echo $a;
if($b) {
echo $b;
}
else:
echo $c;
endif;
?>

Instead of concluding that the else statement was intended to match the if($b) statement (and erroring out), the parser could match the else statement to the if($a) statement, which shares its syntax.

While it's understandable that the PHP developers don't consider this a bug, or don't consider it a bug worth their time, jsimlo was right to point out that mixing alternative if syntaxes might lead to unexpected results.
To Top