if

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

if oluşumu, PHP dahil olmak üzere birçok programlama dilindeki en önemli yapı taşlarından biri olup kod bölümlerinin koşullu olarak çalıştırılabilmelerini sağlar. PHP, C dilindekine benzer bir if yapısı sunar:

if (ifade)
    deyim

İfadelerle ilgili bölümde de anlatıldığı gibi, ifade kendi mantıksal değeri üzerinden değerlendirilir. ifade'nin sonucu true ise, PHP deyim'i çalıştırır, false ise gözardı eder. Hangi değerlerin false olarak değerlendirildiği hakkında daha fazla bilgiyi boolean türüne dönüşüm bölümünde bulabilirsiniz.

Aşağıdaki örnek, $a değeri $b değerinden büyük olduğu takdirde a büyüktür b metnini görüntüleyecektir:

<?php
if ($a > $b)
echo
"a büyüktür b";
?>

Çoğunlukla birden çok deyimin koşullu olarak çalıştırılmasını isteyeceksiniz. Elbette, her deyimi ayrı ayrı if cümlecikleri içine almanıza gerek yoktur. Birden çok deyimi tek bir deyim grubu içine toplayabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kod $a değeri $b değerinden büyük olduğu takdirde a büyüktür b metnini görüntüleyecektir ve sonrasında $a değişkeninin değerini $b değişkenine atayacaktır:

<?php
if ($a > $b) {
echo
"a büyüktür b";
$b = $a;
}
?>

Sonsuz sayıda if deyimi bir başka if deyiminin içine gömülebilir. Bu, uygulamanızın çeşitli bölümlerine koşullu deyimler uygulayabilmeniz için tam bir esneklik sağlar.

add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
168
robk
10 years ago
easy way to execute conditional html / javascript / css / other language code with php if else:

<?php if (condition): ?>

html code to run if condition is true

<?php else: ?>

html code to run if condition is false

<?php endif ?>
up
35
techguy14 at gmail dot com
13 years ago
You can have 'nested' if statements withing a single if statement, using additional parenthesis.
For example, instead of having:

<?php
if( $a == 1 || $a == 2 ) {
if(
$b == 3 || $b == 4 ) {
if(
$c == 5 || $ d == 6 ) {
//Do something here.
}
}
}
?>

You could just simply do this:

<?php
if( ($a==1 || $a==2) && ($b==3 || $b==4) && ($c==5 || $c==6) ) {
//do that something here.
}
?>

Hope this helps!
up
24
Christian L.
13 years ago
An other way for controls is the ternary operator (see Comparison Operators) that can be used as follows:

<?php
$v
= 1;

$r = (1 == $v) ? 'Yes' : 'No'; // $r is set to 'Yes'
$r = (3 == $v) ? 'Yes' : 'No'; // $r is set to 'No'

echo (1 == $v) ? 'Yes' : 'No'; // 'Yes' will be printed

// and since PHP 5.3
$v = 'My Value';
$r = ($v) ?: 'No Value'; // $r is set to 'My Value' because $v is evaluated to TRUE

$v = '';
echo (
$v) ?: 'No Value'; // 'No Value' will be printed because $v is evaluated to FALSE
?>

Parentheses can be left out in all examples above.
up
24
grawity at gmail dot com
16 years ago
re: #80305

Again useful for newbies:

if you need to compare a variable with a value, instead of doing

<?php
if ($foo == 3) bar();
?>

do

<?php
if (3 == $foo) bar();
?>

this way, if you forget a =, it will become

<?php
if (3 = $foo) bar();
?>

and PHP will report an error.
To Top